Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Kapliczki i zabytki sakralne Karpat – cztery pory roku. Ogólnopolski konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży

Konkurs adresowany jest do uczniów i młodzieży wszystkich typów szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, placówek kultury w wieku 10-21 lat.
Prace zgłaszane na konkurs będą oceniane w dwóch grupach wiekowych
- szkoły podstawowe
- szkoły ponadpodstawowe (średnie i wyżej)

Uczestnik może zgłosić na konkurs do 10 autorskich prac. Tematyka prac powinna dotyczyć elementów kultury sakralnej Karpat oraz Podkarpacia w scenerii czterech pór roku. Fotografie zgłaszane na konkurs mogą prezentować przykłady dawnej i współczesnej architektury sakralnej (kościoły, cerkwie, cmentarze, krzyże, kapliczki, figury przydrożne itp)
Technika wykonania prac dowolna - fotografia analogowa lub cyfrowa, prace barwne lub czarno-białe.
format prac: wydruki na papierze fotograficznym, nie mniejsze niż 18x24 cm

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika/ autora pracy, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Opis zdjęcia (na odwrocie) musi zawierać lokalizację fotografowanego obiektu.

Prace na konkurs można zgłaszać do 15 września 2021 roku.

Młodzieżowy Dom Kultury
“Dom Harcerza” im. prof. Aleksandra Kamińskiego
ul. Lotnicza 1
31-462 Kraków

 

regulamin konkursu

metryczka pracy

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 10-21 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny