Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Kartka Bożonarodzeniowa – ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza do udziału w konkursie "Kartka Bożonarodzeniowa".

Tematyka konkursu obejmuje czas związany ze Świętami Bożego Narodzenia (wszystkimi przygotowaniami, tradycjami i obrzędami zarówno religijnymi, jak i świeckimi) i polega na przedstawieniu własnego postrzegania tych świąt poprzez działania plastyczne.

W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne – prace zbiorowe nie będą oceniane. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę o wymiarach kartki pocztowej A5 (pełny wymiar kartki to format A4  złożony na pół do formatu A5) ze względu na zaplanowaną formę ekspozycji prac. Zaprojektowane i wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.), prace zostaną wyeksponowane w Galerii „OKO” w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.
W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, w technice collage wykorzystujące gotowe fragmenty pocztówek, reprodukcji, zdjęć oraz wykonane z nietrwałych produktów spożywczych np. kaszy, makaronów, a także koralików.

Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych  Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I kategoria: uczniowie klasy IV – VI szkoły podstawowej

  • II kategoria: uczniowie  klasy VII – VIII szkoły podstawowej


Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora. W każdej kategorii zostaną przyznane po trzy nagrody główne.

Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 27 listopada 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.kulturasuszec.pl

 

 

 

do pobrania:

regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 12.12.2020

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny