Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ZDROWIE ROŚLIN W TWOICH RĘKACH”

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin (IPPC) ogłosiły rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (https://www.rokroslin.pl/)
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie k. Poznania chcąc włączyć się w akcję popularyzowania tematyki zdrowia roślin ogłasza konkurs z nagrodami:

„ZDROWIE ROŚLIN W TWOICH RĘKACH”

Zapraszamy do udziału konkursie poprzez wypełnienie karty konkursowej i przesłanie odpowiedzi do Muzeum do dnia 30.09.2020 r.

Wśród nadesłanych prac organizatorzy konkursu rozlosują trzy nagrody główne w postaci hulajnóg wyczynowych o wartości około 500 zł każda.
Dla osób dostarczających karty konkursowe osobiście do Muzeum przygotowano drobne upominki.

Wypełnione karty należy dostarczyć jednym z poniższych sposobów:
a. do kasy Muzeum,

b. na stanowisko konkursowe czynne w każdą sobotę i niedzielę pomiędzy 29.08. – 30.09. w godzinach 12.00-15.00,

c. przesłać na adres:
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
ul. Dworcowa 5
62-052 Komorniki
z dopiskiem „Konkurs: Zdrowie roślin”,

d. drogą elektroniczną na adres: historia.wsi@muzeum-szreniawa.pl koniecznie z podaniem w temacie wiadomości słowa „KONKURS”. Odpowiedzi prosimy przesyłać w formacie: 1A, 2B,3C itd. wraz z wypełnionymi oświadczeniami (pkt. 6).


 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 4.10.2020 r.

Nagrody: rzeczowe: 3x hulajnoga wyczynowa o wartości około 500 zł

Przedział wiekowy: dzieci i młodzież

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny