Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs Edukacja Ekologiczna jest sztuką

Ogólnopolski konkurs ekologiczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Udział w konkursie można brać zarówno indywidualnie jak i w grupach.

Zadanie konkursowe: stworzenie i wykonanie autorskiego opracowania w jednej z wybranych kategorii konkursowych:
1) Aktywność sportowa lub taniec promujące ekologię opracowanie układu ruchowego lub
tanecznego o tematyce ekologicznej („Kategoria Aktywność sportowa lub Taniec);

2) Slow fashion pokaz mody z upcyclingu zaprojektowanie i wykonanie kolekcji przynajmniej 5 ubiorów, posiadających przynajmniej 3 elementy garderoby wykonane w drodze upcyclingu każdy („Kategoria Slow Fashion);

3) Piosenka o ekologii skomponowanie i wykonanie utworu muzycznego z dowolnego gatunku muzyki, zarówno w warstwie muzycznej jak i tekstowej, o tematyce ekologicznej („Kategoria Piosenka”);

4) Ekologiczne przedstawienie teatralne stworzenie i wykonanie przedstawienia teatralnego o tematyce walki z kryzysem ekologicznym, w tym dekoracji, strojów i innych elementów
teatralnych (dalej „Kategoria Przedstawienie”).


Uczestnik/Grupa może zgłosić do Konkursu po jednej pracy z danej kategorii. W przypadku
większej ilości zgłoszonych prac, ocenie podlega jedna z nich.


Kryteria oceny prac:
1) zgodność treści Pracy z tematyką,
2) pomysłowość i kreatywność w ujęciu tematu,
3) forma wyrazu artystycznego (w tym inscenizacja, reżyseria, oprawa plastyczna, muzyczna i
choreografia),
4) jakość wykonania (ruch, gest, dykcja, staranność i solidność wykonania przedmiotów itp.),
5) ogólny wyraz artystyczny,
6) wartości edukacyjne

Zgłoszenie prac na konkurs w sposób opisany w regulaminie konkursu do 15 maja 2023 roku.

 

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Regulamin Konkursu Edukacja ekologiczna jest sztuką

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Edukacja ekologiczna jest sztuką

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych

 

 

BH_konkurs_plakat_B2_20221219_cmyk.jpg


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31.05.2023

Nagrody: Pula nagród do wygrania w konkursie to 40 tys. złotych: – 5 tys. – I miejsce, – 3 tys. – II miejsce, – 2 tys. złotych – III miejsce w każdej z 4 kategorii Do wyboru są aż 4 kategorie: sport, moda, muzyka, teatr!

Przedział wiekowy: 0-100

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy