Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs filmowy „Video, ergo sum – Widzę, więc jestem” 2019

Konkurs jest organizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie w trzech obszarach twórczości związanej z filmem: realizacji filmu,  tworzenia plakatu filmowego oraz pisania recenzji filmowej.

Konkurs skierowany jest do osób amatorsko zajmujących się filmem, nie będących uczniami ani absolwentami szkół filmowych, nie zajmujących się zawodowo pisaniem recenzji filmowych ani projektowaniem graficznym.FILM
Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia” filmowych portretów własnych”,  oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości. Konkurs ma być zachętą do tworzenia filmowych ekspresji za pomocą prostych i powszechnie dostępnych środków/narzędzi takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, tablet, kamera.


RECENZJA

Przedmiotem części konkursowej na recenzję jest napisanie  krótkiej ( do 1800 znaków ze spacjami) recenzji filmowej do wybranego dzieła z zestawu filmów ogłoszonych przez Organizatora i przesłanie podpisanej recenzji drogą elektroniczną na adres: film@rok.czestochowa.pl


PLAKAT FILMOWY

Celem części plastycznej jest wyłonienie najciekawszych plakatów filmowych, przygotowanych do wybranych filmów z zestawu tytułów ogłoszonych przez Organizatora. Plakaty powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych i graficznych, w formacie A2 oraz przesłane w wydrukowanej formie.


Film może być stworzony przez jedną osobę lub zespół osób do trzech osób. Prace w kategorii recenzja i plakat można tworzyć tylko indywidualnie.
Zgłoszenia (praca wraz z kartą zgłoszenia) przyjmowane są do 31 października 2019 r.


Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa


z dopiskiem Konkurs filmowy "Video, ergo sum"Do pobrania:

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: młodzież i dorośli

Region: bez ograniczeń

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy