Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs fotograficzny „ZDJĘCIE ROKU 2021”


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne i Zamojski Dom Kultury
ogłaszają konkurs fotograficzny „ZDJĘCIE ROKU 2021”. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, prace będą oceniane z podziałem na dwie kategorie: dzieci i młodzież oraz dorośli.
Tematyka prac dowolna.
Każdy autor może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia, fotografie mogą być wcześniej prezentowane, zgłaszane do innych konkursów.

Wymagania techniczne: zdjęcia w postaci plików cyfrowych, plik .jpg, max.5 MB, 300 dpi, dłuższy bok min. 3000 px
Zdjęcia opisane zgodnie z regulaminem należy wysłać jako załączniki e-mailem pod adres: konkurs@ztf.pl,do dnia 15.08.2021 r, godz. 23:59.59.

REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii, rozwój aktywności artystycznej oraz integracja środowiska fotograficznego. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest on zarówno do amatorów, jak i osób zajmujących się profesjonalnie fotografią.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących z podziałem na dwie kategorie
a) dzieci i młodzież do lat 18 (M)
b) dorośli (D)

3. Technika prac oraz tematyka jest dowolna.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Każdy autor może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia. Wcześniejsze wystawianie tych zdjęć w innych konkursach, a nawet przyznane nagrody nie są przeszkodą do uczestnictwa w tym konkursie

6. Format zdjęcia jaki należy zgłosić do konkursu to cyfrowy plik .jpg, max.5 MB, 300 dpi, dłuższy bok min. 3000 pix.

7. Zdjęcia powinny być podpisane symbolem kategorii „M” lub „D”, nazwiskiem i imieniem oraz tytułem według formatu: M_nazwisko_imię_tytuł lub D_nazwisko_imię_tytuł. Należy wysłać je jako załączniki e-mailem pod adres: konkurs@ztf.pl,do dnia 15.08.2021 r, godz. 23:59.59. W treści wiadomości należy wpisać: Imię i nazwisko, rok urodzenia, swój adres email (jeśli zdjęcia były wysyłane z innego), numer telefonu oraz wykaz prac zgłaszanych do konkursu.

8. Autor zdjęcia poświadcza, że nadesłane zdjęcie jest jego własnością, zaś wszelkie kwestie związane z wizerunkiem potencjalnych osób znajdujących się na zdjęciu są uregulowane. Autorzy wyrażają tym samym zgodę na publikację zdjęcia w celach konkursowych oraz dalszego przetwarzania przez organizatora w celach związanych z konkursem.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.08.2021 r. przez jury powołane przez organizatora, a komunikat z wynikami zostanie opublikowany na stronie www do dnia 15 września 2021 r. do godziny 23:59.59.

10. Zwycięzca konkursu „Zdjęcie roku” w kategorii dorośli otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, zaś w kategorii dzieci i młodzież: 500 zł. Organizatorzy przewidują wyróżnienia i nagrody rzeczowe dla pozostałych wyróżnionych prac.

11. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie równocześnie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883)

12. Bliższych informacji udziela organizator, Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne pod numerem telefonu 603070725 oraz poprzez email: ztf@ztf.pl

https://www.ztf.pl/konkursy/522,4,powraca-zdjecie-roku

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31 sierpnia

Nagrody: nagrody rzeczowe, wyróżnienia

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny