Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs komiksowy dla dzieci i młodzieży „ZWIERZĘTA MAJĄ GŁOS”

W ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi organizowany jest konkurs na komiks, w którym mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat.

W tym roku zadaniem uczestników jest stworzenie komiksu nawiązującego do hasła „Zwierzęta mają głos!”. Zachęcamy do nadsyłania prac poruszających szeroko rozumianą tematykę ziemskiej fauny, w tym: praw zwierząt, ochrony gatunków, zależności występujących w przyrodzie, życia zwierząt, zwierząt dzikich i domowych oraz ich relacji z człowiekiem.

Technika i kolorystyka prac jest dowolna (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, kolaż, fotografia, techniki mieszane itp.).
Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę, wyłącznie w formie papierowej.
Komiks nie może przekraczać 3 jednostronnych, pionowych kartek w formacie A4.

Każda praca powinna być podpisana czytelnie na odwrocie i zawierać:
a) imię i nazwisko autora;

b) rok urodzenia;

c) imię i nazwisko opiekuna, jeśli uczestnik jest niepełnoletni;

d) dane kontaktowe (e-mail i telefon);

e) tytuł pracy;

f) numer strony


Prace powinny być wysłane w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2022 roku na podany poniżej adres korespondencyjny Organizatora oraz opatrzone dopiskiem Konkurs komiksowy 2022 wraz z podaniem kategorii wiekowej.

„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi
ul. Tuwima 46

90-021 Łódź


 

Jury wyłoni trzech zwycięzców i trzech wyróżnionych w każdej z kategorii 24 września 2022 roku w trakcie 33. MFKiG w Łodzi, a nadesłane prace zostaną zaprezentowane w trakcie wydarzenia oraz na stronie internetowej festiwalu.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin konkursu „Zwierzęta mają głos”

Karta zgłoszeniowa konkursu „Zwierzęta mają głos”

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich dla laureatów konkursu „Zwierzęta mają głos”Oświadczenie dla laureatów konkursu „Zwierzęta mają głos”

 

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 10-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny