Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs literacki „Na stalowych skrzydłach”

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach zaprasza uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z całej Polski do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

„NA STALOWYCH SKRZYDŁACH”. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy 4-6

II kategoria – klasy 7-8

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, którego tematyka nawiązywała będzie do lotnictwa lub lotników. Prace na Konkurs mogą być nadsyłane  do 3 listopada 2020. Uczestnicy powinni dostarczyć teksty w formie elektronicznej na adres:

e-mail: sp6@um.pulawy.pl

Do każdej pracy powinna być dołączona wypełniona Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz Oświadczenie uczestnika konkursu o samodzielności pracy, stanowiące Załączniki nr 1 i nr 2 Regulaminu.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się  w dniu 16 listopada 2020 r. informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły  www.sp6pulawy.pl.

 

Celem konkursu jest:

  1. Promowanie polskiej poezji, odkrywanie utalentowanych twórców.

  2. Pozyskiwanie i upowszechnianie wartościowych utworów literackich

  3. Rozbudzanie zainteresowań literackich

  4. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz poznawanie sylwetek Polskich Lotników i poszerzanie wiedzy historycznej.


Spośród nadesłanych prac jury powołane przez Organizatora wybierze najlepsze prace, przyznając dyplomy w dwóch kategoriach wiekowych.  Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wydrukowane w publikacji pokonkursowej. Zostaną również opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Udział  w konkursie jest bezpłatny.

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 16.11.2020

Nagrody: dyplomy

Przedział wiekowy: 9- 14

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny