Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs literacki „Na stalowych skrzydłach”

Konkurs literacki
"Na stalowych skrzydłach"
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych, klas 4-8 do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego "Na stalowych skrzydłach". W tym roku honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Puławy.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasy 4-6
II kategoria – klasy 7-8
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, którego tematyka nawiązywała będzie do lotnictwa lub lotników. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko autora pracy, szkoła, do której uczeń uczęszcza, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko opiekuna.
Spośród nadesłanych prac jury powołane przez Organizatora wybierze najlepsze prace, przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wydrukowane w publikacji pokonkursowej. Zostaną również opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Uczestnicy powinni dostarczyć teksty w formie elektronicznej na adres:
e-mail: sp6@um.pulawy.pl
Do każdej pracy powinna być dołączona wypełniona Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu stanowiąca Załącznik nr 1 do regulaminu (lub do pobrania ze strony Organizatora) oraz Oświadczenie uczestnika konkursu o samodzielności pracy (załącznik nr 2).
1. Prace na Konkurs mogą być nadsyłane do 28 października 2019 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 9 listopada 2019 r. informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły www.sp6pulawy.pl
3. Wszyscy laureaci Konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
Gala finałowa konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6 im Polskich Lotników w Puławach 15 listopada 2019 roku.

Koordynator konkursu:
Magdalena Stefanyszyn
nauczyciel języka polskiego

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 9.11.2019

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny