Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs literacki Uranii „Fantasia Copernicana”

Jesteś fanem fantastyki naukowej? A może próbujesz sił w pisaniu literatury science-fiction? Albo może jesteś już uznanym pisarzem i chcesz uczcić Rok Kopernika 2023? W każdym z tych przypadków możesz nadesłać swoją twórczość na konkurs literacki „Uranii”!

Konkurs dotyczy napisania opowiadania należącego do gatunku fantastyki naukowej. Opowiadanie ma nawiązywać do postaci wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Inspiracją nasyłanych opowiadań powinny być różne pola zainteresowań naukowych i społecznych Mikołaja Kopernika, takie jak astronomia, medycyna, prawo, ekonomia, polityka, sztuka wojenna, poezja i religia.

Na konkurs można zgłaszać własne teksty literackie pisane prozą, które należą do gatunku fantastyki naukowej. Limit znaków to od 5000 do 15000 znaków licząc ze spacjami. Praca powinna być inspirowana badaniami naukowymi lub wybranymi faktami z życia Mikołaja Kopernika. Organizatorzy przyjmują wyłącznie prace w języku polskim.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mailowym konkurskopernik@urania.edu.pl

W e-mailu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek „Fantasia Copernicana”. Załączony plik powinien mieć nazwę w formacie imię i nazwisko autora i tytuł pracy (np. Jan Kowalski – Kolonizacja Marsa). Dopuszczalne formaty to DOC, DOCX, RTF – należy załączyć plik w jednym z nich oraz dodatkowo jako PDF. W pliku oprócz pracy konkursowej należy zawrzeć na początku: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (e-mail, telefon), na końcu: informacje o badaniach naukowych lub faktach z życia Mikołaja Kopernika, które stanowiły inspirację do powstania tekstu konkursowego.

Główną nagrodą jest publikacja na łamach czasopisma „Urania – Postępy Astronomii” i honorarium autorskie z tego tytułu. Są też wyróżnienia w formie publikacji na łamach portalu www.urania.edu.pl

 

do pobrania ze strony Organizatora

Regulamin konkursu


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: Prace konkursowe są oceniane w sposób ciągły

Nagrody: Publikacja w czasopiśmie Urania – Postępy Astronomii, publikacja na portalu internetowym Uranii, honorarium autorskie

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny