Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs literacki „Zawierszowani”

REGULAMIN

 

 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu literackiego „Zawierszowani” jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Przytocku. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Gminy Kępice – pani Magdalena Majewska.

 2. Celem konkursu jest uwrażliwianie młodych ludzi na piękno poetyckiego słowa. W tym roku chcemy pochylić się nad twórczością Wisławy Szymborskiej.

 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII).

 4. Zadaniem uczniów jest interpretacja dowolnego wiersza Wisławy Szymborskiej. Organizatorzy nie narzucają sztywnych ram interpretacji. Chcemy, by poezja polskiej noblistki wyzwoliła w dzieciach szczere przeżycia emocjonalne.

 5. Wymagania formalne: • jeden uczeń można dokonać interpretacji tylko jednego wiersza,

 • interpretacja wiersza nie powinna liczyć więcej niż dwie strony wydruku komputerowego, format Word, czcionka 12 – Times New Roman,

 • z każdej szkoły można nadesłać maksymalnie pięć prac,

 • prace muszą być wykonane samodzielnie. 1. Wśród przesłanych prac jury konkursowe wyłoni najlepsze, aczkolwiek chcielibyśmy, aby istotą konkursu była sama możliwość refleksji nad twórczością poetycką. Najciekawsze interpretacje znajdą się w internetowym wydaniu pokonkursowym.

 2. Prace konkursowe (wraz z załącznikami) należy przesłać na adres szkoły oraz na adres mailowy organizatora do 15 kwietnia 2020 r.


 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Przytocku, Przytocko 17, 77-230 Kępice, dopisek: „Zawierszowani”; grzegorzsierocki@wp.pl (w temacie wiadomości – „Zawierszowani”, tu również pytamy o załączniki)
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Przytocku

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10.06.2020

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 10-14 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny