Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs muzyczny – nagraj płytę!

ORGANIZATOR:
Fundacja Ze Sztuką Przez Świat
Wawerskie Centrum Kultury

I.    CELE KONKURSU:

1.    Rozwój artystyczny.
2.    Odkrycie nowych talentów.
3.    Rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania sztuką.
4.    Rozwijanie umiejętności muzycznych, interpretacyjnych i kreatywności.
5.    Wspólne celebrowanie okresu Świąt Bożego Narodzenia – nagranie świątecznej płyty w wykonaniu laureatów Konkursu Świątecznego oraz Konkursu Muzycznego – Wielka Premiera na Święta Bożego Narodzenia 2021.
6.    Kreowanie artysty na scenie.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE:

1.    Konkurs Muzyczny ze względu na obecną sytuację przybiera formę online i jest konkursem o zasięgu ogólnopolskim i zagranicznym, adresowanym do wszystkich.  Od dzieci w wieku przedszkolnym, aż po dorosłych i nawet emerytów.
2.    W konkursie mamy do wyboru kilka różnych kategorii muzycznych:
- piosenka
- śpiew klasyczny
- instrument

Jedna osoba może wziąć udział w jednej lub kilku kategoriach. Nie ma ograniczenia. Możliwy jest udział solo lub w duecie.

PIOSENKA
Warunkiem udziału jest nagranie własnego wykonania ulubionej piosenki o dowolnej tematyce, w dowolnym stylu i języku.
W związku z możliwością otrzymania NAGRODY SPECJALNEJ ZŁOTEGO BILETU możliwe jest również zaśpiewanie kolędy.
Tematyka doboru piosenki nie decyduje o zakwalifikowaniu się na nagranie płyty. Oceniane są predyspozycje głosowe i artystyczne na nagraniu.

ŚPIEW KLASYCZNY

Warunkiem udziału jest nagranie własnego wykonania utworu klasycznego, pieśni lub arii o dowolnej tematyce oraz w dowolnym języku.
W związku z możliwością otrzymania NAGRODY SPECJALNEJ ZŁOTEGO BILETU możliwe jest również zaśpiewanie kolędy w klasycznym wykonaniu.
Tematyka doboru utworu nie decyduje o zakwalifikowaniu się na nagranie płyty. Oceniane są predyspozycje głosowe i artystyczne na nagraniu.

INSTRUMENT

Warunkiem udziału jest nagranie własnego wykonania dowolnego utworu muzycznego na instrumencie muzycznym.
W związku z możliwością otrzymania NAGRODY SPECJALNEJ ZŁOTEGO BILETU możliwe jest również zagranie kolędy.
Tematyka doboru utworu nie decyduje o zakwalifikowaniu się na nagranie płyty. Oceniane są predyspozycje na nagraniu.


Zgłoszenia
Organizatorzy przesłanie drogą elektroniczną prezentacji - filmiku wraz z podpisanymi stosownymi zgodami (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz uiszczenie wpisowego w kwocie 35zł.
Numer konta: 43 1020 1127 0000 1002 0332 9919 Fundacja Ze Sztuką Przez Świat. Tytuł przelewu: Darowizna, imię i nazwisko uczestnika Konkursu.

- Wpisowe przy udziale w kilku kategoriach jest płatne za każdą kategorię oddzielnie.
-  W przypadku duetu wpisowe jest opłacane za każdą uczestniczącą osobę.

Ze względu na obecną sytuację w kraju, Konkurs przybiera formę online.
Rejestracja prezentacji powinna być wykonana czytelnie, a dźwięk dobrze słyszalny, bez zakłóceń.

Kompletne zgłoszenie i dowód wpłaty należy przesłać na adres email:
zesztukaprzezswiat@op.pl
najlepiej za pomocą We transfer https://wetransfer.com/  lub inną wybraną przez Uczestnika dogodną drogą.

W polu „Your email (twój email)” należy wpisać adres e-mail podany w karcie zgłoszenia. W polu „Message (wiadomość)” należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz załączyć dowód wpłaty wpisowego.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie razem z opłatą wpisowego należy przesłać do dnia 11 kwietnia 2021. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Werdykt zostanie zamieszczony na stronie organizatora maksymalnie w przeciągu miesiąca od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Kryteria oceny zgłoszeń:

a)    Możliwości wykonawcze dostosowane do wieku uczestnika,
b)    Pomysł, interpretacja i realizacja,
c)    ogólny wyraz artystyczny.
d)    Muzykalność.

Decyzja jury jest ostateczna.

 

do pobrania:

regulamin konkursu

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2021

Nagrody: dyplomy i nagrody

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny