Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs na projekt Maskotki MDK w Przemyślu

MDK Przemyśl zaprasza do udziału w niezwykłym konkursie na projekt Maskotki Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu. Projekt można wykonać w dowolnej technice (również może być tylko rysunek). Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z woj. podkarpackiego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu maskotki odwołującej się do działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu.
Rozmiary prac są dowolne i techniki wykonania prac – dowolne.
Projekt może być opracowany również tylko graficznie, np.: w postaci rysunku, bądź wydruku pliku graficznego.
W procesie przygotowania prac na konkurs zaleca się odwiedzenie strony internetowej Organizatora, zawierającej informacje o działalności MDK: www.mdkprzemysl.pl
Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
Projekty muszą być pracami autorskimi.
Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

Gotowe prace należy składać osobiście lub przesyłać pocztą pod adres: Młodzieżowy Dom
Kultury w Przemyślu, ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl

Do projektu należy obowiązkowo dołączyć:
▪ wypełniony formularz zgłoszeniowy
▪ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku
osób niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic/opiekun prawny
▪ oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych

Na projekty organizatorzy konkursu czekają do 28 czerwca 2019

 

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-18 lat

Region: woj. podkarpackie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny