Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczno-ekologiczny „Modny Element”

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna we Wrocławiu. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 7-25 lat i ma zasięg ogólnopolski.

Temat konkursu „Modny element” związany jest z modą, która towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Każdą epokę historyczną można scharakteryzować na podstawie strojów. Przesłaniem konkursu jest, prócz kreatywnego myślenia i designerskiego spojrzenia na modę wykorzystanie starych, niemodnych ubrań i dodatków do stworzenia rzeczy unikalnej, jedynej w swoim rodzaju, jednocześnie użytecznej i modnej. Niech w tym wypadku „szata zdobi człowieka”, a stare ubrania zyskają nowe życie. Użyjmy naszej wyobraźni i zdolności, aby wykonać strój bądź jego element, który stanie się nasza wizytówką i który z dumą będziemy prezentować na sobie.

Technika prac jest dowolna. Prace powinny być wykonane z materiałów które nie ulegną szybkiemu zniszczeniu przy eksponowaniu – np. papier. Większość materiałów (80%) powinna pochodzić z recyklingu. Pracą może być zarówno dodatek do stroju – np.: rękawiczki, torebka, nakrycie głowy czy buty, jak i cały strój, np.: suknia, płaszcz, marynarka. Praca powinna być wykonana w taki sposób aby spełniała funkcję prawdziwego odzienia lub dodatku. Dopuszczalne jest przerobienie już istniejących rzeczy, jednak wkład pracy autora powinien stanowić 80 % dzieła.

Termin nadsyłania prac do 29 kwietnia 2022r.

 

Modny-Element.jpg

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-EKOLOGICZNEGO „MODNY ELEMENT”

ORGANIZATOR
Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16 a 54-438 Wrocław
Tel. 71 798 67 42
www.mdk.wroc.pl

KOORDYNATORZY KONKURSU
1. Anna Ratowska /ekoplastyka/ e-mail: aratowska@mdk.wroc.pl
2. Agata Łoposzko-Kołodyńska /mała dekoratornia/ e-mail: aloposzkokolodynska@mdk.wroc.pl

CELE KONKURSU
Rozwijanie umiejętności manualnych, wyobraźni, abstrakcyjnego myślenia i kreatywności. Kształcenie umiejętności projektowania i wykonywania prostych form odzieży z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
Ograniczenie konsumpcjonizmu poprzez zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu (drugie życie rzeczy)
Stworzenie rzeczy przede wszystkim użytecznej, funkcjonalnej, a więc takiej, którą da się nosić.

TEMATYKA PRAC
Temat konkursu „Modny element” związany jest z modą, która towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Każdą epokę historyczną można scharakteryzować na podstawie strojów. Przesłaniem konkursu jest, prócz kreatywnego myślenia i designerskiego spojrzenia na modę wykorzystanie starych, niemodnych ubrań i dodatków do stworzenia rzeczy unikalnej, jedynej w swoim rodzaju, jednocześnie użytecznej i modnej. Niech w tym wypadku „szata zdobi człowieka”, a stare ubrania zyskają nowe życie. Użyjmy naszej wyobraźni i zdolności, aby wykonać strój bądź jego element, który stanie się nasza wizytówką i który z dumą będziemy prezentować na sobie.

TECHNIKA PRAC
Technika prac jest dowolna. Prace powinny być wykonane z materiałów które nie ulegną szybkiemu zniszczeniu przy eksponowaniu – np. papier. Większość materiałów (80%) powinna pochodzić z recyklingu. Pracą może być zarówno dodatek do stroju – np.: rękawiczki, torebka, nakrycie głowy czy buty, jak i cały strój, np.: suknia, płaszcz, marynarka. Praca powinna być wykonana w taki sposób aby spełniała funkcję prawdziwego odzienia lub dodatku. Dopuszczalne jest przerobienie już istniejących rzeczy, jednak wkład pracy autora powinien stanowić 80 % dzieła.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Dzieci w wieku 7 – 9 lat
2. Dzieci w wieku 10-13 lat
3. Dzieci w wieku 14 – 16 lat
4. Młodzież w wieku 17 – 25 lat

Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia oraz oświadczenia i zgody stanowiące załączniki niniejszego regulaminu (dostępne również na stronie internetowej www.mdk.wroc.pl – konkurs „Modny element”).
Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię i nazwisko autora oraz dołączone oświadczenia i zgody, o których mowa powyżej.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Autor udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z jego dzieła (utworu) przez czas nieokreślony poprzez publiczne wystawienie (zorganizowanie wernisażu i wystawy). Przesłane prace można odebrać po zakończeniu wystawy w terminie do 30 dni. Po tym okresie prace przechodzą na własność MDK Fabryczna i zostaną zutylizowane zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Odbiór prac we własnym zakresie po wcześniejszym umówieniu.

TERMINY
Termin nadsyłania prac do 29 kwietnia 2022r.
Wernisaż prac, przewidywany termin: 20 maja 2022r.

KRYTERIA OCENY PRAC, OGŁOSZENIE WYNIKÓW, NAGRODY

Protokół Jury oraz lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie podana do wiadomości dnia 17 maja 2022r.. na stronie internetowej MDK Fabryczna – www.mdk.wroc.pl wraz ze szczegółami dot. miejsca i godziny wernisażu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Integralną część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki: a) Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa, b) Załącznik nr 2 – Zgoda na udział dziecka w konkursie (dla uczestników niepełnoletnich), c) Załącznik nr 3 – Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z konkursem, d) Załącznik nr 4 – Zasady współpracy z placówkami w zakresie ochrony danych osobowych. e) Załącznik nr 5 – Zgoda na publikację danych (Facebook) – wszyscy uczestnicy

 

do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

REGULAMIN 

ZGODA RODZICA

ZGODA FACEBOOK

ZAŁĄCZNIK

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 29.04.2022

Nagrody: Wyróżnienia i wernisaż

Przedział wiekowy: 7-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny