Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Kartka Bożonarodzeniowa”

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza do udziału w Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową.


TEMATYKA:

Tematyka konkursu obejmuje czas związany ze Świętami Bożego Narodzenia (wszystkimi przygotowaniami, tradycjami i obrzędami zarówno religijnymi, jak i świeckimi) i polega
na przedstawieniu własnego postrzegania tych świąt poprzez działania plastyczne.

CELE KONKURSU:

 • propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

 • rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej,

 • pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Bożym Narodzeniem.


Mamy nadzieję, że projektowanie kart bożonarodzeniowych sprawi dzieciom i młodzieży wiele radości, pobudzi wyobraźnię, zachęci do plastycznych działań oraz przyczyni się do rozwoju artystycznych uzdolnień.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne – prace zbiorowe nie będą oceniane,

 • każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę o wymiarach kartki A5. Dopuszczalna jest forma otwieranej kartki, ale po złożeniu musi być zgodna z formatem A5 (148 x210 mm). Prace
  w innym formacie, nie będą oceniane,

 • praca może zostać wykonana w dowolnej orientacji - pionowej lub poziomej,

 • zaprojektowane i wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.), prace mogą zostać wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu,

 • w konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, w technice collage wykorzystujące gotowe fragmenty pocztówek, reprodukcji, zdjęć oraz wykonane
  z nietrwałych produktów spożywczych np. kaszy, makaronów, a także koralików, cekinów
  i brokatu,

 • każda praca musi być na odwrocie opisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą/kategorią wiekową.


DLA KOGO:

Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I kategoria: uczniowie klasy IV – VI szkoły podstawowej

 • II kategoria: uczniowie klasy VII – VIII szkoły podstawowej


Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

W każdej kategorii zostaną przyznane po trzy nagrody główne. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom w wersji elektronicznej.

Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 24 listopada 2023 roku na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec

z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY - KARTKA

 

Konkurs_kartka_Bożonarodzeniowa_2023 - Plakat_A3_QR
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 9.12.2023

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 10-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny