Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Konkurs Plastyczny organizowany przez Klub DG RSZ jest wydarzeniem o charakterze otwartego konkursu plastycznego.

Osoby biorące udział w konkursie (amatorzy, którzy nie ukończyli szkół wyższych o profilu plastycznym) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. są zobowiązane do przesłania swoich prac w postaci cyfrowej drogą mailową na adres: konkursydgrsz@gmail.com

Uczestnik zgłasza do udziału prace artystyczne w dowolnej technice plastycznej.
Każda praca musi zawierać dołączony pisemny opis na max. 1800 znaków odnoszący się do tematyki Konkursu oraz wykorzystanej techniki.
Praca w postaci zdjęcia lub skanu powinna mieć następujące parametry: format co najmniej A4, czyli (21x29,7 cm), rozdzielczość 300 dpi, waga pliku nie powinna przekraczać 2 MB.
Uczestnicy podzieleni będą na 3 grupy wiekowe:
dzieci 6 – 10 lat;
• młodzież 11 – 18 lat;
• dorośli

Do wyboru jeden z tematów:
Pokój na świecie;
• Wojsko i koronawirus;
• Na ratunek Ziemi.

Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1342403122621850/

Zapraszamy do udziału
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 17.08.2020 r.

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-10, 11-18, powyżej 18

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny