Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny dla dzieci z dużych rodzin Trzy Plus „MOJA RODZINA”

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież z rodzin należących do Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w wieku 5-15 lat.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy muszą nadesłać własnoręcznie wykonane prace w dowolnej technice w formacie A4, przedstawiające rodzinę danego Uczestnika. Wszystkie prace powinny być oznaczone na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, jego wiekiem oraz numerem telefonu kontaktowego. Jedno dziecko może nadesłać tylko jedną pracę.

Prace plastyczne przyjmowane będą  do 31 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Prace należy nadsyłać pocztą na adres

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”
ul. Żytnia 13/13
01-014 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Moja rodzina”.

Do pracy plastycznej należy dołączyć pisemne oświadczenie, stanowiące załącznik 1 do Regulaminu:

Regulamin konkursu MOJA RODZINA
Załącznik nr 1 do regulaminu

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: czerwiec 2019

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 5-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny