Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych „Paczka dobra”

Organizatorem konkursu jest Wydział Promocji Miasta i Turystyki UM Wrocławia. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-6 szkół podstawowych na terenie Wrocławia.

Zadanie konkursowe polega na zilustrowaniu jednego z haseł:

Dobro wraca, podziel się nim!
Każdy dobry gest zmienia czyjś świat.
Jestem dobry dla siebie, czyli jaki?
Jaki jest dobry przyjaciel, rodzic, nauczyciel?
Marzę o świecie, w którym ludzie…

Format ilustracji A4, technika i forma dowolne – malowanie, rysowanie, wycinanki, wyklejanki, kolaże, stemplowanie, komiksy i inne.

Oryginalne prace należy dostarczyć osobiście do siedziby organizatora:

Wydział Promocji Miasta i Turystyki UM Wrocławia
Przejście Żelaźniczne 1
50-107 Wrocław

Prace można także sfotografować lub zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres: wpm@um.wroc.pl z dopiskiem „Paczka dobra”. Pliki powinny być zapisane w formacie JPG, rozmiar nie może przekraczać 10 MB. Prace należy podpisać według wzoru: Hania_sp1_kl_2b i podać tytuł – hasło, do którego praca się odnosi, np. Dobro wraca, podziel się nim!

Prace mogą przesyłać zarówno rodzice, jak i nauczyciele.

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane Uczestnikom i przechodzą na własność Organizatora Konkursu (zostaną przesłane do wybranych miejsc wraz z listem od prezydenta miasta oraz słodkościami w ramach inicjatywy „Paczka dobra”), a ich skany wykorzystane do wystawy prac na wrocławskich rynku.
Autorzy prac mogą wskazać placówkę np. domy dziecka, domy pomocy społecznej, domy seniora, domy samotnej matki, schroniska dla bezdomnych, której chcieliby przekazać swoje prace.

Organizator przewiduje nagrody grupowe oraz indywidualne: nagrody grupowe dla całej klasy oraz indywidualne dla autorów prac.

Wyniki konkursu 5 grudnia 2021 roku.

 

Regulamin do pobrania ze strony Organizatora:

Regulamin konkursu_Paczka dobra

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 5 grudnia

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-6 szkoły podstawowej

Region: miasto Wrocław

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy