Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny „Mój pamiętnik – kopiuj mistrza’

„Mój Pamiętnik” to cykl 18 dwustronnych obrazów Ludomira Sleńdzińskiego,
na których artysta opowiedział pędzlem losy swojego życia. Niczym na
kartach pamiętnika utrwalił na nich najważniejsze wydarzenia z własnej
przeszłości. Każdy obraz obejmuje określony okres życia artysty i składa
się z kilku miniaturowych scen przedstawiających spotykane przez artystę
osoby, odwiedzane miejsca czy też ciekawe epizody z jego życia.

To oryginalne dzieło, przed laty, zainspirowało Galerię im. Sleńdzińskich
w Białymstoku do ogłoszenia Konkursu Plastycznego, adresowanego do
dzieci i młodzieży. Każda edycja konkursowych zmagań poświęcona jest
kolejnej planszy Pamiętnika, nosi inny podtytuł i tym samym stawia nowe
wyzwanie przed uczestnikami konkursu.

Tegorocznej edycji towarzyszy 12. plansza Pamiętnika, na której artysta
uwiecznił swoje wybrane prace malarskie i rzeźbiarskie. Zestaw dzieł
stanowi ważny przykład twórczych poszukiwań artysty w zakresie kompozycji,
koloru czy faktury.

Uczestnikom konkursu proponujemy zatem wykonanie kopii lub własnej
interpretacji wybranego dzieła Ludomira Sleńdzińskiego z kolekcji Galerii
im. Sleńdzińskich w Białymstoku. Zapraszamy do siedziby Galerii lub do
naszej cyfrowej kolekcji cyfrowa.galeriaslendzinskich.pl w poszukiwaniu inspiracji.
Wybierzcie pracę artysty, która najbardziej Was intryguje i pokuście
się o próbę jej odwzorowania zachowując swój własny indywidualny styl.
Jesteśmy niezmiernie ciekawi, które dzieła Ludomira Sleńdzińskiego wybierzecie?
Liczymy na waszą kreatywność i wyjątkowe interpretacje mistrza z Wilna.


Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat
z całego kraju oraz środowisk polonijnych na Litwie i Białorusi.
Technika prac jest dowolna z wyłączeniem technik przestrzennych.
Format prac: od A4 do A2.

Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę. Prace zespołowe nie
będą rozpatrywane.


Prace wraz z wypełnioną metryczką należy dostarczyć do Organizatora do 11 czerwca
2021 r. na adres:

GALERIA IM. SLEŃDZIŃSKICH
UL. WARYŃSKIEGO 24A
15-461 BIAŁYSTOK

z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Mój Pamiętnik”

Jury dokona oceny prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących
kategoriach wiekowych:
• 5-6 lat,
• 7-9 lat,
• 10-13 lat,
• 14-18 lat,
• uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych
domów samopomocy oraz innych placówek wsparcia dla osób
niepełnosprawnych,
• nauczyciele – za opiekę artystyczną.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 czerwca 2021 roku.

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin konkursu

Metryczka do umieszczenia na pracy konkursowej

RODO

 

 

kopiuj mistrza

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18 czerwca

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 5-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny