Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny „Moja Mama, Mamusia, Mamunia” dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Regulamin konkursu plastycznego „Moja Mama, Mamusia, Mamunia…”


Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Trampolina BB oraz Zespół Szkól Specjalnych im K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, zapraszają uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 10-24 lat do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego MOJA MAMA MAMUSIA MAMUNIA… pod patronatem prof. Ernesta Zawady.


W tym roku tematem konkursu jest "Moja Mama jak z bajki”.


Cel konkursu:
 • rozwijanie twórczej postawy,

 • wyobraźni i wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

 • popularyzacja i prezentacja różnych technik plastycznych;

 • promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i ich twórczości;

 • rozbudzanie talentów i kreatywności uczestników konkursu;

 • stworzenie warunków do publicznych kontaktów oraz konfrontacji własnych dokonań artystycznych.


Założenia organizacyjne:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych- uczniów szkół specjalnych, integracyjnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

 2. Temat prac: „Moja Mama jak z bajki”

 3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu zdjęcie lub skan jednej samodzielnie wykonanej pracy.

 4. Praca powinna być wykonana w formacie A3 techniką dowolną oraz przesłana w formie ZDJĘCIA lub SKANU w formacie jpg (nazwa zdjęcia- imię i nazwisko, wiek, placówka) na adres e-mail: mamusiatrampolina@gmail.com

 5. Do pracy należy dołączyć zdjęcie załącznika nr 1 (metryczka).

 6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.


Warunki Konkursu
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:


- szkoła podstawowa,


- szkoła ponadpodstawowa.
 1. Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 14.05.2021r.

 2. Zasady przyznawania nagród:


- O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa


- Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.


- Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na Facebooku szkoły oraz stowarzyszenia 26 maja 2021r.


- Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa, które będą wysłane pocztą lub odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Załącznik 1  MetryczkaImię i nazwisko autora pracyWiek uczestnikaklasaNazwa placówkiAdres email, telefonOpiekun artystyczny


Telefon kontaktowy 

W razie wątpliwości i pytań podajemy nr telefonu:

Marzena 604977066

Barbara 507763240
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TrampolinaBB

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 26.05.2021r.

Nagrody: rzeczowe i dyplomy

Przedział wiekowy: 10-24

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki