Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową

Fundacja BGK zaprasza dzieci w wieku 7-9 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Prace konkursowe mogą zgłaszać szkoły podstawowe, świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne za pośrednictwem swych przedstawicieli.

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę na konkurs.
Technika wykonania dowolna plastyczna.
Format pracy - kwadrat o wymiarach 21x21 cm

Udział w konkursie jest bezpłatny. Na konkurs można zgłaszać prace wyłącznie własnego autorstwa, dotychczas nie publikowane i nie zgłaszane do innych konkursów.

Do każdej pracy należy dodać informację o placówce, a także o autorze pracy (imię, nazwisko, wiek). Z jednej placówki można zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.

Prace  Konkursowe należy składać w zamkniętych, zbiorczych  kopertach,  z  podaniem adresu szkoły/świetlicy  środowiskowej/biblioteki  publicznej, z  dopiskiem  „Konkurs  plastyczny  na projekt kartki bożonarodzeniowej” na adres Organizatora:

Fundacja BGK im.J.K.Steczkowskiego
Al. Jerozolimskie 7
00-955Warszawa

Termin dostarczania prac na konkurs mija 25 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Kryteria oceny prac: oryginalność, zgodność z tematem, estetyka i kompozycja.

 

Regulamin

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 31.10

Nagrody: nagrody główne i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 7-9 lat

Region: -

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny