Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny Zabytki Chin

Instytut Konfucjusza w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów klas 1-8 szkół podstawowych (uwzględniając rok szkolny 2021/2022) do udziału w konkursie plastycznym „Zabytki Chin”.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje w imieniu niepełnoletniego uczestnika rodzic, opiekun, nauczyciel lub inna osoba wymieniona w regulaminie konkursu.

Mur Chiński, Zakazane Miasto, Wielki Budda z Leshan, Terakotowa Armia czy Pagoda Liaodi to tylko kilka najsłynniejszych chińskich zabytków. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej wybrany zabytek znajdujący się w Chinach.

Pracę należy wykonać dowolną techniką plastyczną na arkuszu papieru nie przekraczającym rozmiaru A3, do którego na odwrocie dołączony będzie formularz zgłoszeniowy i przesłać ją do Instytutu Konfucjusza w Krakowie do dnia  30 września 2021 r. Dla zachowania terminu liczy się data nadania przesyłki.

adres Organizatora konkursu:

CENTRUM JĘZYKA I KULTURY CHIŃSKIEJ INSTYTUT KONFUCJUSZA W KRAKOWIE
ul. Olandry 2a
30-063 KrakówPraca musi być pracą samodzielną, indywidualną i nie może być wcześniej publicznie pokazywana, ani zgłaszana do innych konkursów.

Organizator przewidział trzy kategorie wiekowe:

  • klasy 1-2,

  • klasy 3-5,

  • klasy 6-8.


Celami konkursu są: rozwijanie zainteresowania chińską kulturą wśród dzieci i młodzieży. Poszerzanie wiedzy o historii, geografii oraz architekturze Chin. Rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości estetycznej.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w postaci gadżetów i zabawek. Organizator przygotował nagrody rzeczowej o łącznej wartości 1000 PLN.

Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie kierowała się: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność tematu oraz wartości artystyczne.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność, walory artystyczne

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: Październik 2021

Nagrody: Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w postaci gadżetów i zabawek. Organizator przygotował nagrody rzeczowej o łącznej wartości 1000 PLN.

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny