Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs recytatorski on-line Dom ze słów W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Organizując Konkurs recytatorski on-line Dom ze słów, zachęcamy do poszukiwania – odkrywania tekstów traktujących temat w sposób nowoczesny i  nieszablonowy. I nie ma znaczenia, czy są to słowa piosenki, czy wiersz uznanego poety. Ważne, aby był to repertuar zmuszający do refleksji na temat naszego miejsca w świecie, relacji społecznych i wpływu przełomowych wydarzeń na życie każdego z nas. Szczerze i bez patosu.

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Konkurs jest jednoetapowy, obejmuje zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie.

 

Zgłoszenie obejmuje nagranie recytacji jednego, wcześniej opublikowanego, utworu poetyckiego. Zachęcamy do poszukiwania wierszy mniej znanych. Teksty należy recytować z pamięci.

Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Po przyjęciu zgłoszenia przez Organizatora nie ma możliwości wymiany przesłanego nagrania.

Konkurs będzie przeprowadzany w czterech kategoriach wiekowych:

uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej,
uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej,
uczniowie szkół ponadpodstawowych,
osoby dorosłe.

Rejestracja zgłoszenia odbywa się poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej Organizatora (www.woak.torun.pl).

Nagranie wideo powinno rozpoczynać się prezentacją uczestnika: imię i nazwisko, tytuł i autor przedstawianego utworu wraz z zaznaczeniem, że nagranie zostało przygotowane na Konkurs recytatorski Dom ze słów.
Czas trwania utworu to maksymalnie 5 minut. Wykonania dłuższe nie będą oceniane.
Nagranie należy rejestrować z jednego ujęcia kamery/telefonu, bez cięć i najazdów. Niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania (edycja dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek inna ingerencja cyfrowa w nagranie). Tego typu pliki będą dyskwalifikowane.

Oprócz nagrania należy dołączyć do zgłoszenia w formie załącznika:
- skan lub zdjęcie recytowanego wiersza wraz z tytułem publikacji (czasopisma, antologii poezji) lub adresem strony internetowej, z której pochodzi,
- Oświadczanie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku (Załącznik nr 2).

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 kwietnia 2021.

Osobom zainteresowanym dodatkowych informacji udziela Barbara Płaneta,
e-mail barabara.planeta@woak.torun.pl
lub pod numerem telefonu 56 652 27 55 wew. 34

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Karta zgłoszenia „Dom ze słów”/wzór

Załącznik nr 1 – Regulamin „Dom ze słów”

Załącznik nr 2 – Oświadczenie „Dom ze słów”

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: finansowa, pula nagród 2000.00 zł

Przedział wiekowy: od 11 roku życia

Region: regionalny - woj. kujawsko-pomorskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki