Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs na Videoklip – Nie boję się muzyki 2020

Młodzież ze starszych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich zapraszamy do  Ogólnopolskiego Konkursu na Videoklip. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni i grupowi (Uczestnikami grupowymi mogą być uczniowie zgromadzeni przy szkole, parafii, domu kultury - dowolnej jednostce posiadającej osobowość prawną). Podczas   realizacji   wideoklipu   dopuszczalne   jest   wykorzystanie   tylko   jednego   utworu spośród   podanych w regulaminie. Teledysk nie powinien być dłuższy niż 3 minuty.

INFORMACJE PODSTAWOWE


1) Konkurs przeznaczony dla uczniów klas starszych szkół podstawowych oraz licealistów
2) Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach indywidualnej i grupowej

ZADANIE KONKURSOWE

1) Zadaniem konkursowym jest stworzenie wideoklipu w oparciu o fragment dowolnego utworu Ludwika van Beethovena.

2) Forma realizacji wideoklipu jest dowolna  Liczy się przede wszystkim ciekawy pomysł!

3) Czas trwania filmu nie może być krótszy niż 2:30 minuty, ani dłuższy niż 3 minuty!

PRZEBIEG KONKURSU I ZGŁOSZENIA

1) Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2020 roku, a termin nadsyłania prac upływa w nieprzekraczalnym terminie 15 listopada 2020 roku.

2) Wszystkie nadesłane prace zostaną zamieszczone na stronie Organizatora www.niebojesiemuzyki.pl

3) Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie formularza dostępnego TUTAJ zawierającego link do nagrania do videoklipu umieszczonego na portalu youtube.com w terminie do dnia 15 listopada 2020

4) Za termin dostarczenia uznaje się datę umieszczenia linku na platformie www.niebojesiemuzyki.pl.

5) Zgłoszenia przesłane po terminie nie bedą poddane ocenie JURY

OCENA PRAC i NAGRODY
1) Wszystkie nadesłane prace zostaną poddane ocenie Jury. Nagrody rzeczowe przyznaje się laureatom pierwszych miejsc w dwóch kategoriach: indywidualnej oraz grupowej.
a) kategoria indywidualna – tablet
b) kategoria grupowa – kamera video

2) Decyzje Jury mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu. Nagrody w konkursie będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub otrzymać drogą pocztową.

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin konkursu na videoklip - 2020


Formularz zgłoszeniowy


 

 

videoklip-baner-2020-1200x444.jpg
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30 listopada 2020 r

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie klas 7 oraz 8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy