Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Krajobrazy mojego miasta” miejski konkurs fotograficzny dla dzieci ze szkół podstawowych Wrocławia

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu. Konkurs jest adresowany do uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych Wrocławia. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia miejsc oraz zabytków, które kojarzą się z Wrocławiem np. budynek Uniwersytetu Wrocławskiego, hala stulecia, krasnale, mosty itp.

Oceniane będą między innymi: walory artystyczne pracy, stylistka oraz
powiązanie z tematyką konkursu.

Format fotografii: 15x21 cm, matowe
Ilość fotografii: Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną fotografię.
Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac

Do każdej fotografii prosimy o załączenie metryczki z danymi uczestnika: Imię, nazwisko,
klasa, adres placówki, dane kontaktowe takie jak adres e-mail bądź telefon
(szkoły/nauczyciela) oraz wypełnione karty zgłoszeniowe i oświadczenia.
Prace wraz z metryczką i wypełnionymi zgodami należy złożyć w świetlicy Szkoły
Podstawowej nr 25 lub wysłać na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 im. Franciszka Juszczaka
ul. Stanisławowska 38-44
54-611 Wrocław

do dnia 17 maja  2024 r. z dopiskiem: “Krajobrazy mojego miasta”.
Ewentualne pytania, wątpliwości proszę wysyłać na e-mail: ewaglo0885@edu.wroclaw.pl

 

 

do pobrania:

regulamin, załaczniki

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24.05.2024

Nagrody: Tak

Przedział wiekowy: I-III klasy szkoły podstawowej

Region: Miejski - Wrocław

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny