Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

KREATYWNE ZABRZE 2019 BLACK & WHITE – XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

Tytuł konkursu: XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Kreatywne Zabrze – Black & White”. Uczestnicy zgłaszają do Konkursu prace odpowiadające podanemu tematowi oraz wybranej kategorii:
– kategoria I „Miasto Zabrze”: obejmująca fotografie czarno-białe o tematyce związanej z miastem Zabrze,
– kategoria II „Open”: obejmująca fotografie czarno-białe o tematyce związanej z miastami Polski i świata.

Wymagania techniczne: zdjęcia czarno-białe powinny być wywołane na papierze o formacie 21x30cm +/- 2cm oraz dostarczone w formie elektronicznej na podpisanej (imię i nazwisko) płycie CD/DVD (jpg, tiff).
Pliki na płycie powinny zostać podpisane imieniem i nazwiskiem oraz tytułem pracy.
Dłuższy bok minimum 2500 pikseli (odpowiednik dla boku 21cm 300 dpi).
Każda fotografia powinna zostać opisana drukowanymi literami na odwrocie wg schematu stanowiącego załącznik nr 3, tj. imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, wybraną kategorią oraz miejscem wykonania fotografii.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do 3 prac. Większa liczba prac powoduje dyskwalifikację.

Organizator konkursu nie zezwala na stosowania fotomontaży i/lub kolaży, polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia. Nie będą również akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej.

Prace konkursowe powinny być dostarczone osobiście lub listownie (w usztywnionej kopercie) do organizatora konkursu, do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze
z dopiskiem – „Kreatywne Zabrze 2019"

11 września 2019, godz. 17.00 – wernisaż i ogłoszenie wyników konkursu

Regulamin konkursu
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny