Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Kreatywny konkurs artystyczny „Poznań Pełen Emocji”

Fundacja  Wspierania  Twórczości,  Kultury  i  Sztuki  ARS  wraz z Urzędem Miasta Poznania ponownie tworzy Dziecięcą Radę Miasta oraz włącza się w obchody Dnia Dziecka. Aby wyłonić członków rady, organizowany jest konkurs artystyczny: „Poznań pełen emocji”, na podstawie którego wybranych zostanie 20 laureatów z klas I- VIII.

Poznań to miasto, które postrzegamy poprzez swoje emocje. Jakie one są? W tym temacie to dzieci opisują, malują, filmują wydarzenia, miejsca, sytuacje, postaci związane z Poznaniem, które wzbudzają w nich silne emocje, te pozytywne lub negatywne.

Zależy nam by to dzieci pokazały, co w naszym mieście je cieszy, co złości, co wzbudza ich zachwyt i pobudza wyobraźnię, co motywuje nas do zmian.

Konkurs może być formą docenienia tych dzieci, które na co dzień angażują się w życie klasy i szkoły. Ważne, aby proponowane do konkursu osoby czuły się jak ryba w wodzie podczas dyskusji, ponieważ jedną z głównych nagród jest nominacja od Prezydenta Miasta Poznania na Radnego Dziecięcej Rady Miasta Poznania oraz udział w debacie o Poznaniu wraz z Przewodniczącym Rady miasta Poznania Panem Grzegorzem Ganowiczem.

Konkurs  organizowany  jest  przez:  Fundację  Wspierania  Twórczości,  Kultury  i  Sztuki  ARS oraz Urząd Miasta Poznania. Konkurs  skierowany  jest  do  dzieci  z klas  I –III  oraz  IV –VIII szkół podstawowych terenu miasta  Poznania.

Przedmiotem oceny konkursowej będzie
A.praca płaska w formacie A4, wykonana techniką dowolną
B.krótkie formy literackie, do wyboru: opowiadanie, esej lub wiersz
C.fotografia
D.krótki film nakręcony dowolną techniką

Zgłoszenia przyjmowane są o 21 maja, więcej informacji w regulaminie konkursu.

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS
Ul. Nowowiejskiego 15/15a
61-732 Poznań

z dopiskiem ,,POZNAŃ PEŁEN EMOCJI”

 

 

Regulamin
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 22.05

Nagrody: rzeczowe, udział w Dzieciecej Radzie Miasta Poznań 31.05

Przedział wiekowy: 7-15 lat

Region: miasto Poznań

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny