Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück – ogólnopolski konkurs plastyczny dla młodzieży

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem.

Konkurs adresowany jest do:
- uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych,
- młodzieży szkół ponadpodstawowych

Tematem prac ma być plastyczna interpretacja (do wyboru):
- wiersza poetek obozowych z KL Ravensbrück,
- fragmentu prozy poobozowej KL Ravensbrück,
- portretu jednej z więźniarek KL Ravensbrück.

TECHNIKA I FORMAT PRAC
Technika prac dowolna, płaska, bez wykorzystania materiałów sypkich i mogących ulec uszkodzeniu. Ze względu na tematykę mile widziana grafika, węgiel, olej na tekturze, suche pastele (utrwalone). Format prac A4, A3. Prace mogą być oprawione w passe-partout.
Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Jeden uczestnik może przesłać max. 1 pracę.
Ilość prac ze szkoły nieograniczona.
Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz z metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem
Kłodne 144
34-654 Męcina

do dnia 30 marca 2020 r. (w przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego). Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

do pobrania:

regulamin konkursu plastycznego

KARTA ZGŁOSZENIA konkursu plastycznego

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: kwiecień 2020

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: klasy VII i VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Typ: indywidualny