Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”.Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Informacja na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

KATEGORIA I – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych

KATRGORIA II – młodzież szkół ponadpodstawowych

Tematem prac konkursowych ma być plastyczna interpretacja (do wyboru):


-   wiersza poetek obozowych z KL Ravensbrück,
-   fragmentu prozy poobozowej KL Ravensbrück,
-   portretu jednej z więźniarek KL Ravensbrück.

Technika i format prac:

Technika prac dowolna, płaska, bez wykorzystania materiałów sypkich i mogących ulec uszkodzeniu. Ze względu na tematykę mile widziana grafika, węgiel, olej na tekturze, suche pastele (utrwalone). Format prac A4, A3. Prace mogą być oprawione w passe-partout.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Jeden uczestnik może przesłać max. 1 pracę.

Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, a na odwrocie pracy powinna znajdować się metryczka zawierająca następujące dane:
- imię i nazwisko autora, wiek i klasa,
- fragment utworu (wiersz lub proza) będącego inspiracją do powstania pracy plastycznej wraz z tytułem i autorem lub imię i nazwisko osoby przedstawionej na portrecie wraz z krótką informacją na temat tej osoby,
- adres, telefon, e-mail placówki oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem wykonano pracę plastyczną.

Termin:

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem Kłodne 144, 34-654 Męcina do dnia 9 kwietnia 2021 r. (w przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego). Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia do pobrania na szkolnej stronie naszej szkoły:

https://spklodne.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=603

Serdecznie zapraszamy
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród nastąpi na przełomie kwietnia/maja 2021 r

Nagrody: Jury przyzna nagrody w każdej kategorii wiekowej.

Przedział wiekowy: Konkurs przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny