Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Magia Bożego Narodzenia” Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i dorosłych

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Magia Bożego Narodzenia”. Zadaniem konkursowym jest wykonanie kartki świątecznej z uwzględnieniem elementów tradycji Bożego Narodzenia. Zgłoszone prace powinny być wykonane w formacie A4 dowolną techniką graficzną, malarską lub rysunkową.

Konkurs  przeznaczony  jest  dla  dzieci, młodzieży  oraz  dorosłych.  Prace  ocenione  zostaną  w następujących kategoriach wiekowych:
a)5 – 6 lat
b)7 – 10 lat
c)11 – 15 lat
d)16+

Kryteria oceny prac:
- oryginalność pomysłu,
- estetyka pracy,
- walory plastyczne.

Każda praca musi posiadać przyklejoną na odwrocie i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę  informacyjną. Karta informacyjna jest integralną częścią regulaminu konkursu, link do pobrania poniżej.

Prace wraz  z podpisanym Oświadczeniem (załącznik nr 1) należy dostarczyć do  Organizatora do dnia 1 grudnia 2020 roku.
Adres wysyłki:

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 139
86-100 Świecie

z dopiskiem „Magia Bożego Narodzenia”

Koordynatorem konkursu jest p. Hanna Kawecka - kontakt: tel. 795 117 260, e-mail: hkawecka@oksir.eu

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin

Oświadczenie / załącznik nr 1

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 6 grudnia

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: od 5 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny