Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Magia szachów” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Centrum Kreatywności Talent zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Magia szachów". Konkurs ma na celu m.in. propagowanie królewskiej gry oraz polskich nazw bierek szachowych: król, hetman, wieża, goniec, skoczek, pionek.

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
− uczniowie klas 0 – IV,
− uczniowie klas V – VIII,
− młodzież ze szkół ponadpodstawowych

Charakterystyka zadania konkursowego:
a) Inspirując się grą w szachy należy wykonać pracę plastyczną będącą wizualną interpretacją
wyobrażenia hasła „Magia Szachów”.
b) Autorzy utworów są przyporządkowani do danej grupy wiekowej.
c) Ilość nadesłanych prac przez uczestnika: 1
d) Technika wykonania pracy: dowolna. Zachęcamy do łączenia różnych technik
plastycznych.
e) Format pracy nie może przekraczać wymiarów: 50 x 70 cm w pionie lub poziomie.
f) Praca konkursowa musi być pracą własną, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach
i nie naruszającą praw osób trzecich.
g) Na odwrocie pracy proszę wpisać: imię, nazwisko, wiek autora.
h) Wysyłając pracę należy dołączyć obligatoryjnie wypełnioną kartę zgłoszenia Uczestnika
zawierającą oświadczenie zapoznania się z Regulaminem konkursu i zasadami
przetwarzania danych osobowych RODO.

Prace należy nadsyłać na adres Organizatora:
Centrum Kreatywności Talent
ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław
Z dopiskiem: „MAGIA SZACHÓW”

Terminarz organizacji konkursu:
a) 04.09.2023r. - ogłoszenie konkursu.
b) Do 06.11.2023r (godzina 14.00) należy dostarczyć prace konkursowe do sekretariatu CK Talent wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia uczestnika.
c) Prace dostarczone po terminie lub bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie.
d) 14-17.11.2023r. – obrady Jury.
e) 21.11.2023r. - opublikowanie wyników Konkursu prezentowane na stronie internetowej
i w mediach społecznościowych CK Talent (www.talent.wroclaw.pl) oraz stronie
internetowej i mediach społecznościowych SzachyDzieciom.pl (www.szachydzieciom.pl)
f) 01.12.2023r. – Gala Finałowa Konkursu – Centrum Kreatywności Talent – godzina 11.00
g) 01 – 22.12.2023r. – pokonkursowa wystawa prac w CK Talent.

 

 

do pobrania ze strony Organizatora:

REGULAMIN_Magia_Szachów


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA_Magia_Szachówmagia szachów


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny