Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Makulatura To Nie Śmieć – Zioła

Medycyna naturalna przywiązuje dużą wagę do fitoterapii, która nie tylko może nam pomóc w chorobie, ale też zapobiec jej powstaniu. Nalewki, syropy czy maści, w skład których wchodzą jedynie zioła, mimo upływającego czasu wciąż w pewnych kręgach są bardzo pożądane. Nie od dziś wiadomo bowiem, że regularne zażywanie ziół w różnej formie może rozwiązać problemy ze snem, przeziębieniem oraz znacznie poważniejszymi dolegliwościami lub chorobami, w tym cywilizacyjnymi.
Wiedziały o tym doskonale nasze babcie, z wiedzy których, niestety, coraz rzadziej korzystamy uważając zgłębianie jej tajników za stratę czasu. Warto jednak zaangażować się w poznanie leczniczych właściwości ziół i zyskać szansę na naturalny powrót do zdrowia.

 Organizatorem Konkursu jest:

 • Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży, z siedzibą ul. Wojska Polskiego 3 18-400 Łomża

 • Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży


Tematyka:

Przedstawcie w swoich pracach środowisko ziół. Jak się prezentują pośród towarzyszących im roślin. Niektóre mają wygląd niepozorny i traktowane są jak chwasty, inne kwitną i przyciągają uwagę nie tylko ludzi. W wielu miastach miejsce trawników zajęły łąki kwietne. Dodatkowym ich atutem jest to, iż pomagają walczyć z negatywnymi skutkami zmian klimatu – obniżają temperaturę otoczenia, filtrują powietrze, zatrzymują wodę w glebie, a co najważniejsze stanowią miejsce do żerowania dla pszczół i innych owadów zapylających.

Cele konkursu:

·       Zainteresowanie fitoterapią, ziołolecznictwem.
·       Uświadomienie znaczenia ziół dla człowieka oraz możliwości zastosowania w medycynie, kuchni i kosmetologii.
·       Krzewienie kultury i postawy ekologicznej wśród najmłodszych.
·       Zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania twórczych zadań.
·       Wystawa plastyczna z okazji Światowego Dnia Ziemi.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 6 do 19 lat

 • Do prac należy dołączyć wypełnione przez osobę zgłaszającą pracę/autora (w przypadku indywidualnego uczestnika (wiek powyżej 18 lat), zgłoszenie udziału w konkursie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 • Prace bez dołączonego zgłoszenia, niepodpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 • Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.


 Technika:

Kolaż, monotypia, techniki mieszane z użyciem makulatury. Na płaszczyźnie umożliwiające ekspozycję w antyramach.

 • Format: dowolny, jednak nie większy niż 50cm x 70 cm


Ocena prac i zasady przyznawania nagród:

 • Komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę w następujących kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – SP klasy 0 - IIII

 • II kategoria – SP klasy IV – VI

 • III kategoria – SP klasy VII– VIII

 • IV kategoria – szkoły ponadpodstawowe

 • Szkoły Specjalne


Termin składania prac:

 • 20 maja 2021r.

 • Adres: Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 3 (I piętro) 086 216 67 91 lub 216 32 26


Uwagi końcowe:

 • Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 • Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie mdk.lomza.pl.

 • Informacja o wynikach konkursu oraz terminie wernisażu połączonego z wręczeniem nagród zostanie zamieszczona do 9 czerwca 2021 roku na stronie www.mdk.lomza.pl. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę prace będzie można oglądać w Galerii Bonar Miejskiego Domu Kultury- Domu Środowisk Twórczych w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 3


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin 2021

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 9 czerwca 2021r.

Nagrody: Rzeczowe

Przedział wiekowy: 6-17 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny