Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Małopolski Konkurs Plastyczny „Pada, pada śnieg”

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli oraz pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
3-4 lata
5-6 lat
7-8 lat
9-10 lat

Z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 prac z grupy lub klasy.

Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska, wymogiem koniecznym jest wykorzystanie w pracy elementów przypominających śnieg (styropian, wata, kasza itp).
Format prac, wraz z obowiązkowym passe-partout nie większy niż A3

Kryteria oceny:
technika wykonania
oryginalność kompozycji
zgodność z tematem
pomysłowość autora

Zgłoszenia prac do 28 lutego 2023 roku

Młodzieżowy Dom Kultury
“Dom Harcerza” im. prof. Aleksandra Kamińskiego
ul. Lotnicza 1
31-462 Kraków

 

 

pada śnieg metryczka

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-10 lat

Region: woj. małopolskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny