Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„MALUCHY, ŚREDNIAKI I STARSZAKI TO BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI” międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci

Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu


zaprasza do udziału w V edycji międzynarodowego konkursu plastycznego pt.: „MALUCHY, ŚREDNIAKI I STARSZAKI TO BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI”
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia


 

Proponujemy, aby konkurs „Maluchy, średniaki i starszaki to bezpieczne przedszkolaki” odbył się drogą on-line. Zachęcamy do udziału.

Cele konkursu:

 • dążenie do ograniczenia ilości niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci

 • rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych


 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat oraz dzieci z niepełnosprawnością powyżej wymienionego wieku objętych edukacją przedszkolną.

 2. Kryteria oceny prac: samodzielność, estetyka, walory artystyczne, zgodność z tematem.

 3. Prace należy wykonać w formacie A4, dowolną techniką plastyczną (płaską). Z jednej placówki przedszkolnej mogą wpłynąć maksymalnie 3 prace .

 4. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę z wydrukiem komputerowym i zawierać: imię i nazwisko oraz wiek dziecka, dokładny adres i numer telefonu placówki,imię i nazwisko nauczyciela.

 5. Zdjęcia prac należy przesyłać do dnia 20.05.2021 r.na adres: paulina_bator@vp.pl, jola.siwak@wp.pl, j.wojcicka@pp19.radom.pl

 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28.05.2021 Wyniki będą ogłoszone na stronach internetowych: www.przedszkole19.radom.pl, www.blizejprzedszkola.pl.

 7. Laureatów konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatorów. Dyplomy i upominki będą przesłane pocztą.

 8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych.


 


Treść klauzuli:Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Batalionów Chłopskich 18, 26 – 600 Radom

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – radom@gmail.com

 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. każdy posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie


 

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28.05.2021

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny