Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Marzenia się spełniają” – XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI PIĘKNEJ COLOR ART

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie chętne dzieci oraz młodzież. Przyjmujemy zgłoszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury oraz szkół. Laureaci konkursu wraz z opiekunami są zapraszani do udziału w kilkudniowych warsztatach artystycznych w ramach finału Festiwalu Color Art, otrzymują również nagrody rzeczowe oraz katalogi.
Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą od 1990 roku, jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców.

TEMAT:
Temat tegorocznej edycji jest odpowiedzią na poszukiwanie uniwersalnego łącznika, części wspólnej pomiędzy sposobem postrzegania świata przez dzieci na całym świecie. Podobieństw jest oczywiście wiele, przekonujemy się o tym co roku organizując festiwal, ale jednym z piękniejszych jest posiadanie marzeń. Ale naprawdę pięknie jest kiedy „Marzenia się spełniają”

Każdy z nas marzy o czymś innym, a w różnych okolicznościach te marzenia przybierają inną postać. Jednak sam proces i to co ze sobą niesie jest nie do przecenienia. Daje nadzieję, pozwala wyobrażać sobie rzeczy pozornie niemożliwe, jest niekiedy promykiem w trudnych chwilach lub zwyczajnie - poprawia nastrój. Zakładaliśmy, że temat będzie tym z gatunku łatwych i przyjemnych. Chcieliśmy nieco zneutralizować trudne czasy, w których przyszło nam żyć. Jednak im dłużej zastanawiamy się nad jego istotą, tym bardziej wydaje się on ważny i głęboki. Można przecież marzyć o młodszej siostrze lub nowej hulajnodze, ale również o spokojnym domu i bezpieczeństwie. Można wyobrażać sobie podróż na koniec świata, ale też myśleć o tym, aby ten szybko nie nastąpił. W pozornie uniwersalnym temacie
jest wiec miejsce na różnorodne do niego podejście i rozumienie w różnoraki sposób.

Nie pozostaje nam zatem nic innego jak pozwolić przemówić dziecięcej wyobraźni i czekać na efekty w postaci przelanych na papier przeżyć i przemyśleń. Potem, jak co roku, będziemy o tym rozmawiać, cieszyć oczy barwnością rysunków i jak zawsze wyciągać wnioski, zarówno jako organizatorzy jak i zwykli ludzie. Uczymy się wciąż za każdym razem odkrywając przestrzenie do zagospodarowania i kolejne drogi do przejścia. Dzięki temu nasz festiwal trwa, a my, oprócz czystej przyjemności obcowania z twórczością dzieci, mamy poczucie, że robimy ważne i dobre rzeczy. Dziękujemy, że towarzyszycie nam w tej drodze i zapraszamy w kolejną podróż!

ORGANIZATOR
Goleniowski Dom Kultury,
ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów
tel. 91/ 418 26 88
www.gdk.goleniow.pl

 
KATEGORIE KONKURSOWE

KATEGORIA RYSUNEK I MALARSTWO
W każdej z grup wiekowych zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca.
I grupa - 6 - 9 lat
II grupa - 10 - 13 lat
III grupa - 14 - 17 lat

KATEGORIA GRAFIKA - wyłącznie linoryt i monotypia
W każdej z grup wiekowych zostanie przyznana jedna nagroda specjalna.
I grupa - 6 - 9 lat
II grupa - 10 - 13 lat
III grupa - 14 - 17 lat

PRACE Z TERENU POWIATU GOLENIOWSKIEGO - malarstwo, rysunek i grafika
W każdej z grup wiekowych zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca.
I grupa - 6 - 9 lat
II grupa - 10 - 13 lat
III grupa - 14 - 17 lat

FORMAT PRAC:
Malarstwo - od A3 do A1
Grafika – A4 do A2

W kategorii Grafika Organizator dopuszcza prace wykonane wyłącznie w technikach: linoryt i monotypia.
Każdy uczestnik konkursu może przesłać do trzech prac.
Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.

Prace należy nadsyłać na adres Goleniowskiego Domu Kultury do dnia 25 marca 2022 r. (decyduje data wpływu do GDK). Na odwrocie pracy należy trwale umieścić metryczkę, a do pracy dołączyć wypełnione kartę zgłoszenia wraz z podpisanym przez opiekuna prawnego oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (Załączniki do regulaminu).

Prace należy nadsyłać na adres:

Goleniowski Dom Kultury
ul. Słowackiego 1
72-100 Goleniów, POLSKA
Z dopiskiem: COLOR ART

Prace należy nadsyłać w twardych opakowaniach zapobiegających ich zniszczeniu (nie zrolowane). Prace należy przesyłać: nieoprawione, niepodklejone, Organizatorzy proszą też o  nieprzesyłanie prac wykonanych na powierzchniach płyt pilśniowych, plastikowych i metalowych oraz wykonanych z użyciem materiałów sypkich.
Nagrodą w konkursie jest udział laureata i jednego opiekuna w warsztatach artystycznych oraz nagroda rzeczowa, katalog i dyplom.
W kategorii MALARSTWO jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.
W kategorii GRAFIKA jury przyzna jedną nagrodę specjalną w każdej z kategorii wiekowych.
W kategorii POWIAT jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Każdemu z laureatów konkursu przyznana zostanie tylko jedna nagroda.

W każdej z kategorii komisja może przyznać do trzech wyróżnień. Formą wyróżnienia jest prezentacja pracy na wystawie i w katalogu festiwalowym oraz dyplom.
Nagrody nieodebrane podczas finału festiwalu w Goleniowie zostaną wysłane pocztą.

Otwarcie wystawy i warsztaty artystyczne w odbędą się w pierwszym tygodniu maja 2022 r w Goleniowie i Międzywodziu. W przypadku jeśli przeprowadzenie warsztatów byłoby niemożliwe laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane pocztą.
Podczas udziału w warsztatach Organizatorzy zapewniają laureatowi i jednemu opiekunowi zakwaterowanie oraz posiłki. Koszty przyjazdu z/do miejsca zamieszkania pokrywa uczestnik.
Potwierdzeniem udziału jest opłata akredytacyjna za cały pobyt w wysokości 100 zł za parę – laureat i opiekun. Wszystkie materiały plastyczne potrzebne podczas realizacji zajęć warsztatowych zapewnia organizator.

 

do pobrania ze strony Organizatora Festiwalu:

REGULAMIN COLOR ART 2022

KARTA ZGŁOSZENIA COLOR ART 2022

 

Plakat ColorArt 22_A3
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2022

Nagrody: tak - rzeczowe, dyplom, udział w warsztatach plastycznych

Przedział wiekowy: 6-17 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny