Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Między obrazem a literą” – Konkurs literniczy

Zakomponuj litery z nazwy zwierzęcia, tak aby były wpisane w jego kształt.

Konkurs jest adresowany do młodzieży z klas 6-8 szkoły podstawowej.
Proponowane formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, rysunek, grafika komputerowa, techniki własne (zdjęcie pracy/skan lub w formacie graficznym pdf, jpg).

Format: A4

 

Prace powinny być opisane w tytule pliku: imię i nazwisko oraz klasa autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły oraz osobny plik ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisaną przez rodzica (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ) – tekst oświadczenia w załączeniu do regulaminu konkursu.

Prace należy przesłać na adres: grafika.techokrzei@gmail.com
z dopiskiem „Konkurs literniczy.”

Organizator:

TECHNIKUM SPSK IM. ŚW. JÓZEFA W CZĘSTOCHOWIE
Ul. STEFANA OKRZEI 41
42-200 CZĘSTOCHOWA

 

do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Magdalena Brondel-Stochel

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28/04/2021

Nagrody: Tablet graficzny

Przedział wiekowy: 12-15 lat

Region: województwo śląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny