Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKIEJ TWÓRCZOŚCI MŁODZIEŻY pn. „WITKACY. NAPISANE DZISIAJ”

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 7) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy konkursu mogą przedstawić swoją twórczość w sposób dowolny, jednakże związany z działalnością artystyczną S. I. Witkiewicza. Dopuszczalne są wszelkie formy wypowiedzi literackiej, nie ma żadnych barier artystycznych, jednakże uczestnik powinien wskazać źródło inspiracji – tekst, obraz, fotografię, list, artykuł, element biografii czy inny impuls związany z twórcą.

Dopuszczalne formy prac obejmują:

 • poezję

 •  prozę

 • dramat

 • scenariusz filmowy

 • komiks

 • formy literatury wirtualnej


 

WYMAGANIA FORMALNE

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

 1. uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz

 2. uczniowie szkół średnich i innych ponadpodstawowych


Ze względów organizacyjnych prosimy o spełnienie następujących wymagań formalnych:

 • przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych o objętości maksymalnie do 10 stron maszynopisu (18000 znaków);

 • nadesłanie prac konkursowych najpóźniej do dnia 10 lutego 2020 roku;

 •  podpisanie i zszycie tekstów każdego uczestnika;

 • wszystkie prace należy podpisać następująco

  • imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; 

  • imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela;

  • jeśli utwory literackie przysyła rodzic (opiekun prawny) - pod nazwiskiem autora należy również podać imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego). • nadesłanie każdej pracy konkursowej w 3 egzemplarzach;

 • podpisanie każdej strony z wierszami nazwiskiem autora;

 •  nie należy łączyć utworów kilku osób;

 • opatrzenie utworów uczestników pieczątką placówki (nie dotyczy to tekstów wysyłanych przez samych uczestników lub ich rodziców/opiekunów prawnych);

 • wypełnienie karty zgłoszeniowej, która zostanie udostępniona na stronie internetowej konkursu  i Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku;

 • dołączenie, do koperty z wysyłanymi pracami, wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej ;

 • dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty.


 

UWAGA:

 Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.

TERMINY:

Ostateczny termin nadsyłania prac:         10 marca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:         20 kwietnia 2020 r.

Wręczenie nagród:                    29 maja 2020 r.

 

Prace prosimy wysyłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku
Ul. Banacha 5
76-200 Słupsk


Z dopiskiem na kopercie “Witkacy. Napisane dzisiaj.”

 

do pobrania ze strony organizatora:

Regulamin konkursu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 13-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny