Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny Astronomia Art

Od 19 września startuje kolejna edycja Międzynarodowego konkursu "Astronomia Art".

Do udziału w min zapraszają organizatorzy: Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział im. ks. Bonawentury Metlera w Częstochowie.

Jest to konkurs dla uczniów i młodzieży szkół podstawowych, liceów, techników. Na konkurs można nadsyłać prace plastyczne, fotograficzne związane z astronomią. Technika dowolna. Max. rozmiar prac plastycznych przestrzennych musi zmieścić się w sześcianie o boku 40 cm (Płaskie min format nie mniejszy niż 30x40cm i nie większy niż 40x60 cm.). Fotografie w rozmiarach: 30x30, 30x40, 30x45 cm. Prace muszą być trwale opisane (wzór załącznik nr 1 Regulaminu): imieniem, nazwiskiem, klasą( np. kl. Va), nazwą szkoły z adresem pocztowym w tym poczty elektronicznej (szczegóły zamieszczone są poniżej w regulaminie).

Udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 prace.

Nadesłane prace przechodzą na własność Planetarium WNŚPiT UJD i mogą być prezentowane w dowolnym miejscu i czasie. Organizatorzy nie zwracają kosztów przesyłki.

Dane osobowe będą przetwarzane tylko na potrzeby konkursu i wystawy pokonkursowej. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Waszyngtona 4/18, 42-200 Częstochowa

Konkurs jest objęty honorowym patronatem przez: JM Rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Annę Wypych-Gawrońską.

Organizatorami konkursu są: Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział im. ks. Bonawentury Metlera w Częstochowie.

Koordynatorem konkursu jest mgr inż. Marek Nowak (Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD) Tel 609 919 306, mail: m.nowak@ujd.edu.pl

Termin nadsyłania prac konkursowych do dnia 27 Października 2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data wysyłki/stempla pocztowego) na adres:

Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
Al. Armii Krajowej 13/15
42-200 Częstochowa


z dopiskiem - Konkurs "Astronomia Art"


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia br.

W skład komisji konkursowej wejdą organizatorzy, którzy mają prawo zaprosić do komisji artystę(ów) plastyka(ów) dla pełniejszej oceny nadesłanych prac.

Rozdanie nagród nastąpi do 28 lutego 2024r. Dokładny termin i miejsce rozdania nagród zostanie przekazane do szkół laureatów lub nagrody zostaną rozesłane do szkół celem przekazania laureatom.

Fundatorami nagród są: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii w Krakowie oraz URANIA – POSTĘPY ASTRONOMII w Toruniu.

 

do pobrania ze strony konkursu:

Regulamin PDF

Regulamin WORD

REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL COMPETITION ASTRONOMY ART

 

 

I-CHUN-YIU-WONG.jpg

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 31.12.2023r.

Nagrody: Rzeczowe

Przedział wiekowy: od 7 do 20

Region: Międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny