Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „ASTRONOMIA ART”

Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział im. ks. Bonawentury Metlera
w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy
w Częstochowie zapraszają do


MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO
"ASTRONOMIA ART".


Konkurs jest objęty honorowym patronatem przez
JM Rektor prof. dr hab. Annę Wypych – Gawrońską
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
Jana Długosza w Częstochowie


 

Zasady uczestnictwa:

Konkurs kierowany jest do uczniów i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Konkurs będzie obejmował 4 kategorie wiekowe:
- klasy I-III
- klasy IV-VI
- klasy VII-VIII
- szkoły ponadpodstawowe

Udział w konkursie jest bezpłatny. Na konkurs można nadsyłać prace plastyczne lub fotograficzne związane z astronomią.

- Technika prac plastycznych jest dowolna (prace płaskie lub przestrzenne).
- Max. rozmiar prac plastycznych musi zmieścić się w sześcianie o boku 70 cm.
- Fotografie w rozmiarach: 30x30, 30x40, 30x45 cm.

 

Prace należy przesłać do 29 października 2021 r. do godz. 15:00  na adres:


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy
ul. Księżycowa 6
42-211 Częstochowa


z dopiskiem - Konkurs "Astronomia Art"


 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca listopada 2021 r.

Organizatorzy mają prawo dokonać podziału na grupy wiekowe autorów i w zależności od poziomu artystycznego nadesłanych prac przyznać miejsca od I-VIII dla poszczególnych grup z osobna. Komisja może też przyznać nagrodę Grand Prix za wybitną pracę.

 

Rozdanie nagród nastąpi do 31 stycznia 2022 r.

 

do pobrania: Regulamin konkursu

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30.11.2021 r.

Nagrody: Nagrody zostaną przyznane w każdej z kategorii wiekowych

Przedział wiekowy: 7-20 lat

Region: Międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny