Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże Mistyczne – architektura Lublina i okolic”

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie zaprasza do udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „ Pejzaże mistyczne” poświęconemu architekturze Lublina i okolic.


Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Polsce i zagranicą.

Konkurs jest prowadzony dwuetapowo
I etap – szkolny – Ogłoszenie konkursu, zebranie i wybór najlepszych prac plastycznych oraz wysłanie ich na adres organizatora konkursu.

II etap – międzynarodowy – zakwalifikowanie do konkursu prac spełniających wymogi regulaminowe, ocena i przyznanie nagród oraz wyróżnień.

Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska, format prac A3
Z jednej szkoły można na konkurs zgłosić do 5 prac w każdej kategorii wiekowej.

Prace na konkurs wraz z wymaganymi regulaminem informacjami (tytuł pracy,  imię  i nazwisko autora, klasa, adres, numer tel. oraz e-mail szkoły, imię   i nazwisko nauczyciela prowadzącego, (wypełnione komputerowo) należy dostarczyć do dnia 14 lutego 2020 roku do organizatora konkursu

Szkoła Podstawowa nr 25
ul. Sieroca 17
20-089 Lublin


 

VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin


Architektura Lublina i okolic
„Pejzaże mistyczne”


 

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie
Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice w Lublinie
Caritas Archidiecezji Lubelskiej

 

Cele:

- promowanie Lubelszczyzny,
- poznanie zabytków architektury Lublina i okolic,
- zainteresowanie różnymi formami i systemami budowania,
- wyrażanie swoich przeżyć w kontakcie z architekturą naszych przodków za pomocą środków plastycznych,
- nabycie umiejętności odkrywania w zwyczajnych miejscach ich nierealnego znaczenia,
- poznanie zaułków emanujących siłą inspirującą twórczość,
- promowanie młodych talentów plastycznych.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Polsce i zagranicą.

Etapy konkursu:

I etap – szkolny – Ogłoszenie konkursu, zebranie i wybór najlepszych prac plastycznych oraz wysłanie ich na adres organizatora konkursu.

II etap – międzynarodowy – zakwalifikowanie do konkursu prac spełniających wymogi regulaminowe, ocena i przyznanie nagród oraz wyróżnień.

-nadesłane prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
- klasy I-III  (6-9lat)
- klasy IV-VIII (10-14 lat)
- prace mogą być wykonane w dowolnej technice w formacie A3,
- szkoła biorąca udział w konkursie może przysłać maksymalnie do 5 prac w każdej grupie wiekowej,

- przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: tytuł pracy,  imię  i nazwisko autora, klasa, adres, numer tel. oraz e-mail szkoły, imię   i nazwisko nauczyciela prowadzącego, (wypełnione komputerowo)

- prace przestrzenne, zbiorowego autorstwa, zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę,
- koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca,
- prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów,
- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na prezentowanie i reprodukowanie prac,

- prace prosimy nadsyłać do dnia  14 lutego 2020 r.  na adres:
 Szkoła Podstawowa nr 25, 20-089 Lublin, ul. Sieroca 17, tel. 81 7474849

lub zostawić w sekretariacie,
- w skład Jury wchodzić będą profesjonalni artyści plastycy. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych,
- lista laureatów zostanie podana na stronie internetowej organizatora pod adresem: poczta@sp25.lublin.eu - osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
- wernisaż połączony z uroczystym wręczaniem nagród odbędzie się  12 marca 2020 r. o godz. 13.00  w Szkole Podstawowej nr 25 w Lublinie ul. Sieroca 17.

 

 

do pobrania:

Regulamin konkursu (*.doc)
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 25 Lublin

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 12 marca 2020

Nagrody: nagrody i wyróżnienia w dwóch grupach wiekowych oraz nagrody specjalne

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych

Region: Międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny