Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pn. „Jestem przyjacielem zwierząt”

Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat do udziału w konkursie twórczości plastycznej. Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 lub A2. Tematyka pracy powinna uwzględniać treści przyrodniczo-ekologiczne z akcentem na wzajemną pomoc i przyjaźń ludzi i zwierząt.
Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej pracę.
Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek, grafika na papierze (z wyłączeniem kasz i materiałów nietrwałych).

Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne oraz wychowankowie przedszkoli uczniowie szkół, placówek kulturalno-oświatowych i innych ośrodków kultury w Polsce i za granicą.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać 1 pracę wykonaną indywidualnie.

Pracę należy opisać na odwrocie pismem drukowanym: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, dokładny adres szkoły/placówki, nr telefonu/faxu, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca.

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy nadsyłać do 17 maja 2019 r. (liczy się data dotarcia przesyłki do adresata) na adres:

Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
Polska

 

 

Regulamin konkursu i deklaracja uczestnictwa znajdują się poniżej:
regulamin konkursu

deklaracja uczestnictwa
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30 maja 2019

Nagrody: nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy dla uczniów i nauczycieli

Przedział wiekowy: 5-16 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny