Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Międzynarodowy Konkurs na Znak Graficzny Cyklu Imprez NS 2021/2022 ”RELACJE”

Konkurs na Znak Graficzny, rozpisany wśród osób z niepełnosprawnościami jest pierwszym wydarzeniem w całorocznym Cyklu Imprez MNS. Cykl obejmuje: Konkurs na Znak Graficzny, Spotkania z Piosenką, Konkurs Plastyczny, Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku oraz Konkurs Fotograficzny „Teatr w Obiektywie” .

Międzynarodowy Nieprzetarty Szlak to całoroczny cykl działań artystycznych – plastycznych, muzycznych i teatralnych, których bohaterami są osoby z niepełnosprawnościami, a realizowany jest od 1989 roku.

REGULAMIN KONKURSU

1. Znak ma nawiązywać do tematu Cyklu.

2. Znak ma być wykonany kolorem czarnym (tuszem, flamastrem…) na białym sztywnym kole (brystol) o średnicy 15 centymetrów, bez jakichkolwiek napisów.

3. Praca musi być indywidualna, oryginalna (nie przerysowywana).

4. W konkursie mogą brać udział prace artystów z niepełnosprawnościami.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do trzech prac.

6. Wszystkie prace muszą mieć na awersie imię, nazwisko i wiek autora oraz imię i nazwisko opiekuna plastycznego.

7. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Spotkań z Piosenką i Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku

8. Najlepsza praca zostanie przyjęta jako oficjalny Znak Graficzny Międzynarodowego Cyklu Imprez Nieprzetartego Szlaku 2021/2022, a dla jej autora organizatorzy przewidują nagrody.

9. Wręczenie głównej nagrody za Znak Graficzny MNS ’2021/2022 odbędzie się podczas Wielkiego Finału Międzynarodowego Przeglądu Teatralnego SANS w Lublinie w kwietniu 2022 roku.

10. Do przesłanych prac prosimy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa w Międzynarodowym Nieprzetartym Szlaku 2021/2022 „Relacje” wypełnioną czytelnie, drukowanymi literami

11. Do zgłoszenia należy dołączyć oraz podpisaną przez Autora lub Opiekuna prawnego i Instruktora Klauzulę RODO.

12. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 października 2021r.

13. Prace prosimy przesyłać na adres: Centrum Nieprzetartego Szlaku, Nowy Świat 34c, 20-418 Lublin, z dopiskiem ZNAK GRAFICZNY.

14. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów.

15. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora Nieprzetartego Szlaku – Michała Stanowskiego pod numerem telefonu tel.: 603-306-687

 

http://nieprzetartyszlak.eu/oglaszamy-miedzynarodowy-konkurs-na-znak-graficzny-cyklu-imprez-nieprzetartego-szlaku-2021-2022-temat-relacje/
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki