Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Miejski Konkurs Plastyczny „Moja Polska – 100 lat Niepodległej”

W setną rocznicę odzyskania przez Polską niepodległości, Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie ogłasza konkurs plastyczny „Moja Polska – 100 lat Niepodległej”.
Do udziału zaproszone są wszystkie szkoły podstawowe z Sopotu.

Praca konkursowa powinna:
- przedstawiać polskie krajobrazy, piękno polskiej natury, polskie tradycje i obyczaje, miasta i dziedzictwo kulturowe naszej ojczyzny,
- uwrażliwiać na piękno i oryginalność środowiska lokalnego,
- ocalać od zapomnienia miejsca charakterystyczne dla regionu,
- ukazywać wartości tkwiące w najbliższym otoczeniu,
- popularyzować wiedzę na temat historii, kultury i środowiska przyrodniczego naszego regionu i kraju.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z Sopotu.
Konkurs podzielony jest na cztery kategorie wiekowe:
I kategoria wiekowa – klasy I – III
II Kategoria wiekowa – klasy IV – V
III kategoria wiekowa – klasy VI – VIII
IV kategoria open – dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, bez ograniczeń wiekowych

Warunki uczestnictwa:
• konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół oraz placówek oświatowych o zasięgu miejskim
• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie samodzielnie pracy plastycznej
• każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną, która powinna zawierać:
a) imię i nazwisko autora
b) kategoria wiekowa, klasa
b) adres szkoły, placówki delegującej
c) adres mailowy, kontakt telefoniczny
d) imię i nazwisko opiekuna
Organizatorzy proszą, by dołączyć kartę zbiorową uczestników placówki zgłaszającej.

Technika prac plastycznych:
• kredka, pastele, malarstwo, tuszem, farby, kolaż, itp.
• obowiązkowy format prac: od A3 do B2
• prace nie mogą być oprawione w „passe partout” (ramkę kartonową)
• Prace nie spełniające w/w warunków nie będą brały udziału w konkursie,
proszę o przestrzeganie formatów

Termin nadsyłania prac do 26 października 2018.
Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres
Młodzieżowy Dom Kultury
Al. Niepodległości 749
81-838 Sopot

Regulamin Miejskiego Konkursu Plastycznego "Moja Polska - 100 lat Niepodległej"
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe

Region: miasto Sopot

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny