Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

MIKOŁAJ – KONKURS PLASTYCZNY ONLINE

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu zaprasza wszystkich chętnych - dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów - do udziału w internetowym konkursie świątecznym.

Każdy uczestnik może drogą pocztową nadesłać prace płaskie (rysunek, prace malowane farbami) lub tylko zdjęcia tych prac i prac przestrzennych na e-maila na: globik@mck.zywiec.pl w pliku JPG. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury do 18 grudnia 2020 roku. Laureatów o wynikach poinformujemy drogą telefoniczną i emaliową. Nadesłane do konkursu fotografie prac zostaną zaprezentowane online na stronie www.mck.zywiec.pl i Fb MCK w Żywcu. Konkurs ma charakter otwarty, każdy może wziąć w nim udział. Serdecznie zapraszamy.
Tematyka prac:
1. Moje spojrzenie na postać św. Mikołaja
2. Ozdoby świąteczne

Technika wykonania prac:
- praca wykonana ołówkiem, kredką, pastelami,
- praca malarska z użyciem farb,
- konstrukcja przestrzenna (choinka, bombka, wieniec, łańcuch),
- rzeźba lub płaskorzeźba,
- praca wyszywana, haftowana z zastosowaniem tkanin,
- praca malowana na szkle
- wydzieranka/wycinanka z wykorzystaniem papieru kolorowego i czasopism.

Każdy uczestnik powinien nadesłać do konkursu fotografie wykonanej pracy wraz z uzupełnioną kartą zgłoszenia. Praca powinna być wykonana przez samodzielnie i wcześniej nie prezentowana w innych konkursach.

Prace płaskie wykonane na papierze w dowolnym formacie można także przesłać pocztą na adres: Klub MCK Globik/Senior+, ul. Sporyska 39.
Zdjęcia prac przesyłamy drogą emaliową w jpg na: globik@mck.zywiec.pl z dopiskiem konkurs plastyczny online o tematyce świątecznej.

Ostateczny termin nadesłania zdjęć z wypełnioną kartą zgłoszenia upływa 18.12.2020 roku. Prace nadesłane po tym terminie lub wykonane inną techniką, niż określona w niniejszym regulaminie nie będą oceniane.
Jakość nadesłanego zdjęcia musi być czytelna oraz estetyczna.

Nadesłane prace pocztą lub fotografie prac powinny być przesłane wraz z wypełnioną
kartą zgłoszenia. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone w następujących kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym i klasy SP I – III
- uczniowie klas SP IV – VI
- uczniowie klas SP VII – VIII
- uczniowie szkół średnich
- dorośli w tym seniorzy

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Konkurs plastyczny online o tematyce świątecznej - regulamin i karta zgłoszenia.doc

 

KONKURS PLASTYCZNY ONLINE - POSTAĆ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA I OZDOBY ŚWIATECZNE
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: bez ograniczeń

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny