Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Moja Mama, Mamusia, Mamunia” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Zespół Szkól Specjalnych im K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Trampolina BB, zapraszają uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 10-24 lat do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego MOJA MAMA MAMUSIA MAMUNIA... W tym roku tematem konkursu jest " Moja Mama i ja". Konkurs ma na celu: rozwijanie twórczej postawy, wyobraźni i wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; popularyzacja i prezentacja różnych technik plastycznych; promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i ich twórczości; rozbudzanie talentów i kreatywności uczestników konkursu; stworzenie warunków do publicznych kontaktów oraz konfrontacji własnych dokonań artystycznych.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe – uczniowie szkół specjalnych, integracyjnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

 2. Kategorie wiekowe:


- 7 – 10 lat
- 11 – 14 lat
- 15 – 18 lat
- 19 – 24lata

 1. Format pracy: kartka A3

 2. Technika pracy: prace płaskie w technice: malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka, wydzieranka, wydrapywanka, collage itp.

 3. Jeden uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę

 4. Temat prac konkursowych: „Moja Mama i ja”

 5. Opis prac: praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (załącznik 1) oraz zgodę (załącznik 2) naklejone z tyłu pracy.

 6. Prac nie należy oprawiać.

 7. Prosimy aby nie wysyłać prac wykonanych z produktów sypkich i spożywczych.

 8. Prace nie spełniające wyżej wymienionych warunków nie będą oceniane przez jury.

 9. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora.


 

Termin i miejsce  składania  i nadsyłania prac:

Prace należy wysyłać do dnia 26 kwietnia 2019 roku na adres:  Zespół Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego ul. Wapienicka 46,  43-382 Bielsko-Biała z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”.

Ocena prac i nagrody:

Prace będą oceniane przez profesjonalne jury.

Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. Lista laureatów zostanie ogłoszona na Facebooku szkoły oraz stowarzyszenia do dnia 10 maja 2019r.

Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni  na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień połączone z wernisażem wystawy pokonkursowej  w Książnicy Beskidzkiej ul. Juliusza Słowackiego 17a w Bielsku – Białej  w dniu 24 maja 2019 roku, o godzinie 11.00.

 

Nagrody nie odebrane w dniu finału konkursu przechodzą na własność organizatorów konkursu. Po tym terminie możliwa jest jedynie wysyłka dyplomów po uzgodnieniu z koordynatorem konkursu.

Uwaga:

Prosimy aby prace z jednej placówki nadsyłane były w jednej paczce.

 

Koordynatorzy konkursu:

Marzena Drabek tel. 604 977 066

Barbara Kudzia tel. 507 763 240

 

 

Zapraszamy do twórczej zabawy!!!

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1  Metryczka

 

 

 Imię i nazwisko autora pracy
Wiek uczestnika
klasa
Nazwa placówki 
Adres email, telefon
Opiekun artystycznyTelefon kontaktowy

 

 

 

Załącznik 2     Zgoda rodzica lub opiekuna

 

 

Zgoda rodziców, opiekunów prawnych

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………….................................................................

W III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: „Moja mama, mamusia, mamunia” na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

 

Podpis rodzica /opiekuna……………………………………………

 

 

 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu tj: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Trampolina BB oraz Zespół Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 o ochronie danych osobowych, dla celów związanych z organizowaniem konkursu, publikacją zgłoszonych prac w całości lub w części
w mediach drukowanych i elektronicznych.

 

Podpis rodzica/opiekuna……………………………………………

Miejscowość, data ……………………………………………….…..


Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TrampolinaBB

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10.05.2109r.

Nagrody: 1,2,3 miejsce

Przedział wiekowy: 7-24 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny