Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„MOJA PRZESTRZEŃ – MOJA WOLNOŚĆ” – XX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny INNE SPOJRZENIE

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „INNE SPOJRZENIE” ma na celu konfrontację różnych form plastycznej wypowiedzi dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. Skierowany jest przede wszystkich do szkół i placówek oświatowych, lecz jego otwarty charakter pozwala także na indywidualne uczestnictwo.


Międzynarodowy charakter konkursu daje okazję do porównania różnych kontekstów kulturowych, wymiany doświadczeń i integrację dzieci i młodzieży z różnych krajów. Tematyka konkursu jest punktem wyjścia do refleksji nad wartościami, które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio, do problemów nurtujących współczesnego człowieka.


Prace konkursowe co roku można realizować w dziedzinach odpowiadających współczesnym środkom plastycznej ekspresji.


Warunki konkursu:


WIEK:
Dzieci i młodzież w wieku: 6-19 lat.
Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: 6 - 9 lat, 10 - 13 lat, 14 - 16 lat, 17 - 19 lat.

FORMAT:
A4 ( 210mm x 297mm ), A3 (297mm x 420mm)
Prace przekraczające format A3 nie będą oceniane przez jury.

TECHNIKA:
Dowolna - rysunek, malarstwo, collage, grafika,

* Uwaga! Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich. W konkursie nie będą oceniane prace przesłane pocztą elektroniczną.

Z okazji jubileuszowej edycji konkursu w tym roku Organizatorzy zachęcają młodzież w wieku 14-19 lat do stworzenia krótkiej formy filmu lub animacji. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość filmów (animacji).
Film można nakręcić w dowolnej technologii, dowolnym sprzętem (kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym), w jednym z formatów: avi, mpg, mp4 lub mov. Maksymalna wielkość pliku - 2GB.
Czas do 5 min. Pliki należy przekazać za pomocą usługi dostępnej pod adresem www.wetransfer.com
a następnie otrzymany link umożliwiający uzyskanie dostępu do filmu przesłać na adres innespojrzenieopp1@gmail.com wraz z kartą zgłoszeń i obowiązującymi załącznikami.


Prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu, nie mogą one brać udziału w innych konkursach.


W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.
Jeden nauczyciel może zgłosić max 10 prac swoich uczniów; nauczyciel składając swój podpis na karcie zgłoszenia potwierdza samodzielne wykonanie pracy.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu.


WAŻNE TERMINY:

- przyjmowanie prac konkursowych: do 1 lutego 2022 r. Wraz z pracą należy dostarczyć trwale umocowaną na odwrocie pracy kartę zgłoszenia, wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika
- publikacja wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora konkursu do dnia 31 marca 2022 r. oraz na Facebooku Konkurs
- termin uroczystości podsumowania Konkursu – 2 czerwca 2022 r.
- Wysyłanie nagród i dyplomów - do końca czerwca 2022 r.

UWAGA: Ze względu na ilość placówek biorących udział w Konkursie podziękowania za udział nie będą wysyłane.

Adres Organizatora:

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 1
ul. Staszica 62
41-200 Sosnowiec
PolskaRegulamin wraz z załącznikami do pobrania ze strony OPP nr 1

 

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31.03.2022

Nagrody: Grand Prix, równorzędne nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: MIĘDZYNARODOWY

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny