Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Moja Przygoda w Muzeum” XLI Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.


Uczestnicy Projektu powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnik Projektu powinien zatem dokonać wyboru, co z obszaru realizacji Projektu wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.


Obszarem realizacji Projektu mogą być: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. Z obszaru realizacji Projektu wyłączone są muzea martyrologiczne. Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji Projektu.


Akceptowane prace:

  • prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in. ) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)

  • formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.

  • grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1

  • multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)


Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje (metryczka do pobrania na stronie Muzeum, w zakładce Moja Przygoda w Muzeum):


  • pełne imię i nazwisko autora pracy

  • dokładny wiek autora pracy

  • tytuł pracy

  • nazwę i adres szkoły bądź instytucji

  • pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznegoUWAGA!
Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w Projekcie!!!

Muzea, szkoły, instytucje i ośrodki kultury ustalają formy organizacyjne oraz zakres upowszechniania i przebiegu Projektu na ich terenie. Dopuszcza się możliwość indywidualnego przysłania prac. Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej kwalifikacji prac do Finału Projektu.

 

Regulamin konkursu


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 5-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny