Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Moja Przygoda w Muzeum – XLII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży „Dlaczego tęsknię za Muzeum?”

W związku z ogólnoświatową sytuacją pandemiczną, problemami z dotarciem do miejsc zabytkowych oraz trudnościami w dostępie do muzeów i galerii, tegoroczna edycja „Mojej Przygody w Muzeum” otrzymała  hasło  przewodnie:„Dlaczego  tęsknię  za  Muzeum?”

W ten sposób Organizator konkursu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, umożliwia wzięcie  udziału  w konkursie  również  tym  uczestnikom,  którzy  z  różnych  przyczyn  (zamknięcie  instytucji,  lockdown, kwarantanna, izolacja itp) nie mogli osobiście odwiedzić Muzeum.

Jak podkreśla Organizator, jednocześnie aktualny pozostaje temat „Moja Przygoda w Muzeum” dla uczestników, którym udało się dotrzeć do instytucji kulturalnych i zapoznać z ekspozycjami i prezentowanymi obiektami.

Do udziału w konkursie Organizator zaprasza dzieci i młodzież od 5 do 18 roku życia.
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
5-6 lat
7-9 lat
10-12 lat
13-15 lat
16-18 lat
oraz w kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia)

Zadanie konkursowe - jak w poprzednich latach, inspirując się wystawą w muzeum lub w galerii należy wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub  zespołem  eksponatów,  oddać  nastrój  i  atmosferę  towarzyszącą  zwiedzaniu  ekspozycji,  bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnicy Projektu mogą także stworzyć prace, w których zawarta zostanie artystyczna odpowiedź dlaczego tęsknią za Muzeum. Co sprawiło, że chcieliby tam wrócić. Można skorzystać z wcześniejszych doświadczeń wizyty w Muzeum -udziału w warsztatach i lekcjach muzealnych, zwiedzania, udziału w wernisażach, itp.

Obszarem realizacji Projektu mogą być:muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej, np. na stronach internetowych. Z obszaru realizacji Projektu wyłączone są  muzea  martyrologiczne. 

Prace konkursowe mogą być realizowane w  ramach  zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury. Organizator dopuszcza również zgłoszenia indywidualne. Muzea,  szkoły,  instytucje  i  ośrodki  kultury  ustalają  formy  organizacyjne  oraz  zakres upowszechniania i przebiegu Projektu na ich terenie. Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej kwalifikacji prac do finału konkursu.

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna.
Akceptowane prace:
- prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)
- formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.
- grafika komputerowa -wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
- multimedia –płyta CD/DVD (filmy maks. do3 min, nagrane w formacie MP4)

Prace należy czytelnie opisać - metryczka do pobrania na stronie Organizatora konkursu.

Prace należy przysyłać do 7 lipca 2021 r. na adres:

MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU
DZIAŁ EDUKACJI
(MOJA PRZYGODA W MUZEUM)
RYNEK STAROMIEJSKI 1
87 –100 TORUŃ

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin konkursu 2021

Metryczka

Oświadczenie

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: podsumowanie Projektu - grudzień 2021

Nagrody: nagrody w kategoriach wiekowych

Przedział wiekowy: 5-18 (25) lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny