Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„MOJA PRZYGODA W SZKOLNEJ BIBLIOTECE Z KONSTYTUCJĄ 3 MAJA” – VII Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-VIII oraz przyszkolnych  oddziałów przedszkolnych (oddziały zerowe). Konkurs ma na celu przybliżenie uczniom informacji o znaczeniu i okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz roli bibliotek w życiu młodego człowieka. W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie, nigdzie dotąd  niepublikowane,  prace  nie  zawierające  wyłącznie  streszczenia  utworu literackiego. Prace zgłaszane są za pośrednictwem szkół lub przedszkoli ("zerówki"), z jednej placówki można zgłosić maksymalnie  2  prace  literackie  i  2  plastyczne  (w  każdej kategorii wiekowej).

Temat konkursu: ,,Moja przygoda w szkolnej bibliotece z Konstytucją 3 Maja”.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
kategoria literacka – adresowana do uczniów szkół podstawowych (klasy III-VIII)
kategoria  plastyczna –uczniowie  szkół  podstawowych  (0-VIII) oraz  oddziałów zerowych przedszkoli

Warunki techniczne:

kategoria literacka
forma:  dowolna  (np.  opowiadanie, wiersz, esej)
treść:  odwołanie  do  biblioteki szkolnej  w  kontekście  uchwalenia Konstytucji 3 Maja historia prawdziwa, fikcyjna lub z elementami fantastycznymi
wydruk:  max. 5 stron A4, wielkość czcionki  12,5
Praca powinna być dostarczona osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: TOMSZAJ96@EDU.LUBLIN.EU

kategoria plastyczna
technika wykonania pracy dowolna (np.  rysunek, grafika, malarstwo itp.). Format pracy dowolny.
Treść:  odwołanie  do wydarzeń inspirowanych   rocznicą   uchwalenia Konstytucji 3 Maja i biblioteką szkolną, historia prawdziwa, fikcyjna, fantastyczna.

Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik do regulaminu) dostarczamy na  adres  szkoły:

Szkoła  Podstawowa  nr  10    im.  Henryka Sienkiewicza w Lublinie
ul. Kalinowszczyzna 70
20-201 Lublin

z dopiskiem VII Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny Poświęcony  Bibliotekom Szkolnym ,,Moja przygoda w szkolnej bibliotece z Konstytucją 3 Maja”.

Terminy:
dostarczanie  podpisanych  prac  z  załączonymi  wypełnionymi  formularzami zgłoszeniowymi do 30 kwietnia 2021 r. 

Rozstrzygnięcie odbędzie się w połowie listopada, dokładne informacje ukażą się  na  stronie  internetowej  szkoły,  opiekunowie  laureatów  zostaną powiadomieni drogą telefoniczna lub mailową.

 

 

do pobrania:

regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: Połowa maja 2021

Nagrody: Nagrody przewidziane są dla laureatów i osób wyróżnionych

Przedział wiekowy: 6-14 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny