Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Moja rodzina – moja nadzieja” Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-Ach!”

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju organizuje konkurs grafiki komputerowej, adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Uwaga: uczniów do konkursu zgłasza szkoła!

Tematyka prac:

Temat pracy konkursowej IV edycji konkursu: Moja rodzina - moja nadzieja.
Okres pandemii przeżywany przez nas w ostatnim czasie spowodował, że więcej czasu spędzaliśmy w gronie rodziny i najbliższych. W związku z tym chcielibyśmy zaprosić Was do podzielenia się swoimi refleksjami, doświadczeniami i obserwacjami, których byliście uczestnikami. Pokażcie nam, jak spędzaliście wspólnie czas, na kogo mogliście liczyć w trudnych momentach, a może odkryliście ze swoimi rodzicami, dziadkami czy rodzeństwem wspólne pasje. Wyraźcie swoje emocje i uczucia.
Niech podczas tworzenia prac towarzyszą Wam słowa Richarda Paula Evansa - Rodzina jest dla człowieka niczym płótno dla artysty. Przelewamy na nie nasze najwspanialsze marzenia.


Warunki techniczne:
- Uczestnik może przygotować jedną pracę konkursową wykonaną w postaci bitmapy lub grafiki wektorowej. Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach: GIMP, Inkscape, Corel Draw, Adobe Photoshop i innych typu freeware, shareware lub komercyjnych, jeżeli uczestnik posiada licencje na oprogramowanie.
WAŻNE! Prace zawierające gotowe elementy, niewykonane przez autora będą dyskwalifikowane.

- Prace należy przesłać na płytach CD lub DVD zapisane w formacie programu, który został wykorzystany do wykonania oraz przekonwertowane do formatu JPG lub PNG. Płyty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą szkoły. Dodatkowo należy przesłać wydruk pracy w formacie od A4 do A3.
Na odwrocie wydrukowanej pracy należy trwale przymocować wypełnioną kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

pixel

Prace nadesłane na konkurs będą oceniane w dwóch kategoriach:
- szkoły podstawowe (klasy VI-VIII)
- szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

Kryteria oceny:
- zgodność pracy z tematem,
- znajomość i umiejętność wykorzystania narzędzi programów graficznych,
- estetyka wykonania,
- kompozycja przestrzenna i barwna,
- kreatywność, oryginalne ujęcie tematu.

Termin przesyłania prac: do 28 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Prace należy przesłać pocztą na adres (lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły):
I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43
23-400 Biłgoraj
z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej”

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem adloonz@poczta.onet.pl oraz pod numerem telefonu 84 686 0442 (p. Anna Dobraczyńska).

 

 

do pobrania:

Regulamin

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18 listopada

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 12-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny